Jahipiirkonna kasutuse õiguse luba

Jahipiirkonna kasutuse õiguse luba

Keskkonnaamet pikendas Pärnumaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube

Pikendatud said Pärnjõe, Kullipesa, Surju, Audru, Orajõe, Tõstamaa, Tali, Tori-Sindi, Vändra ja Ora jahipiirkonna kasutusõiguse load. Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg...

Heakskiidu saanud jahipiirkondade arv ületas maagilise 50% piiri

Viimase kahe nädala jooksul said suur hulk jahipiirkondasid jahindusnõukogudes heakskiidu kasutusõiguse lubade (KÕL) pikendamiseks. Pikendamisprotsess on kulgenud üllatavalt edukalt. EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul...

Kõik Ida Virumaa jahipiirkonnad jätkavad samade kasutajatega

veebruaril toimus Ida Virumaa jahindusnõukogu koosolek, kus anti heakskiit kahele viimasele taotlejale Alajõe ja Kuremäe jahipiirkonnale. Seega on Ida-Virumaal kõikide jahipiirkondade lepingute pikendamised jahindusnõukogust...

Saare ja Pärnu jahipiirkonna lube pikendati

Keskkonaamet pikendas Saaremaa ja Pärnumaa jahipiirkonna kasutusõiguse lube. Pikendati Muhu jahiseltsi Liiva ja Tamse jahipiirkonna ning Nõmme jahiseltsi ja Rahnoja jahiseltsi kasutuõiguse lube. Jahiseaduse § 14...

Saaremaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube pikendati

Keskkonaamet pikendas Saaremaa neljal jahipiirkonnal kasutusõiguse lube. Pikendatud said Laimjala, Kuumi, Metsküla ja Tonimäe jahipiirkonna kasutusõiguse load. Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg...

Lääne-Virumaa jahipiirkonna kasutusõiguse lubasid pikendati

Keskkonaamet pikendas Lääne-Virumaa neljal jahipiirkonnal kasutusõiguse lube. Pikendatud said Kullaaru jahtkonna, Laekvere jahimeeste ühingu, Ranna jahindusühistu ja Varangu jahimeeste seltsi kasutusõiguse load. Jahiseaduse § 14 lg...

Pärnumaal said jahindusnõukogu heakskiidu 13 jahiseltsi

18. jaanuaril toimus Pärnumaa jahindusnõukogu, mis andis heakskiidu kasutusõiguse lubade pikendamiseks 13 jahipiirkonnale. Pärnumaa jahindusnõukogule esitati kokku 14 taotlust, millest heakskiit anti 13-le.  313 päeva on...

Saaremaal said jahindusnõukogu heakskiidu 16 jahipiirkonda

12. jaanuaril toimus Saaremaal jahindusnõukogu koosolek, kus muuhulgas arutleti jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise üle. Heakskiidu lubade pikendamiseks said 16 jahipiirkonda. Saaremaa jahindusnõukogule esitati kokku...

Tubli tulemus Ida-Virumaal

detsembril toimunud Ida-Virumaa jahindusnõukogu koosolekul said nõusoleku kasutusõiguse loa pikendamiseks  kuusteist jahipiirkonda kaheksateistkümnest.  Nõusoleku saamiseks esitati Kauksi, Maidla ja Ida- Viru Jahimeeste Seltsi Alajõe,...

Viljandimaa kahe jahipiirkonna kasutusõiguse lepinguid pikendati

20. detsembril pikendas Keskkonnaamet Viljandimaa kahe jahiseltsi jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Keskkonnaamet pikendas järgnevaks 10 aastaks kasutusõiguse luba Heimtali ja Mõisaküla jahipiirkondadel. Jahiseaduse § 14 lg 3...

Pärnumaa kahe jahipiirkonna kasutusõiguse lepinguid pikendati

6. detsembril pikendas Keskkonnaamet Pärnumaal kahe jahiseltsi jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Keskkonnaamet pikendas järgnevaks 10 aastaks kasutusõiguse luba Halinga Jahimeeste Seltsil ning Tihemetsa Jahiseltsil. Jahiseaduse § 14 lg...

Transpordiameti seisukoht nende poolt hallatavate maade osas

Mõni aeg tagasi pöördusime Transpordiameti poole, et saada nende poolt hallatavate maade osas kasutamise nõusolekut kõigile meie liikmetele jahiseltsidele. Seda ajendas tegema nende poolne...

Lääne-Virumaal pikendati veel 5 jahiseltsi kasutusõiguse luba

24. novembril pikendas Keskkonnaamet Lääne-Virumaal veel viie jahiseltsi jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Lääne-Virumaa esimesed kasutusõiguse lepingud pikendati septembri lõpus. Nüüd pikendas Keskkonnaamet veel viie jahipiirkonna (Jahindusühistu Nugis, Nõmmküla...

Olukorrast kasutusõiguse lubade pikendamisel

5. novembril toimus huvigruppide ja osapoolte kohtumine, kus arutati olukorda KÕL-i pikendamisel. Nõupidamine toimus veebis ja selle kutsus kokku keskkonnaminister Tõnis Mölder. Minister avas kokkusaamise...

Pärnumaal said jahindusnõukogu heakskiidu 11 jahiseltsi

5. oktoobril toimus Pärnumaa jahindusnõukogu, mis andis heakskiidu kasutusõiguse lubade pikendamiseks 11 jahipiirkonnale. Pärnumaa jahindusnõukogule esitati kokku 29 taotlust, millest heakskiit anti 11-le. 18 jahipiirkonna...

Siniallika jahiseltsi piirkonna kasutusõiguse luba pikendati

28. septembril pikendas Keskkonnaamet Siniallika jahiseltsi jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Siniallika jahiselts esitas juuli lõpus Keskkonnaametile taotluse, milles soovis oma jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamist järgmiseks kümneks aastaks.   Jahiseaduse § 14...

Pikendati Saaremaa jahipiirkonna kasutusõiguse luba

Keskkonnaamet pikendas 24. septembri korraldusega Saaremaa Orissaare jahipiirkonna kasutusõiguse luba. Orissaare Jahimeeste Selts esitas Keskkonnaametile taotluse pikendamaks kasutusõiguse lube järgmiseks 10 aastaks. Koos taotlusega esitasid jahiseltsid...

Pikendati Lääne-Virumaa jahipiirkonna kasutusõiguse lube

Keskkonnaamet pikendas 21. septembri korraldusega Lääne-Virumaa jahipiirkonna kasutusõiguse lube. Lääne-Virumaa seitse jahipiirkonda esitasid Keskkonnaametile taotluse pikendamaks kasutusõiguse lube järgmiseks 10 aastaks. Koos taotlusega esitasid jahiseltsid...

Pikendati Tartu jahipiirkonna kasutusõiguse lube

Keskkonnaamet pikendas 15. septembri korraldusega Tartu jahipiirkonna kasutusõiguse lube. Tartumaa seitse jahipiirkonda esitasid Keskkonnaametile taotluse pikendamaks kasutusõiguse lube järgmiseks 10 aastaks. Koos taotlusega esitasid jahiseltsid...

EJS-i pöördumine: jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamise kokkulepe

EJS-i president ja tegevjuht pöördusid 1. septembril liikmesorganisatsioonide poole jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamise kokkuleppe osas. Järgnevalt avaldame täisteksti. Lugupeetud EJS-i liikmed, Augustikuu lõpupäevil andis Keskkonnaministeerium teada, et...

Ida-Virumaal arutati kasutusõiguse lubade pikendamist

28. augustil toimus Jõhvis Ida-Virumaa Jahimeeste Seltsi majas seltsi üldkoosolek. Üldkoosoleku päevakorras oli peateemana jahipiirkondade kasutusõiguse lubade (KÕL) pikendamine. Külalistena oli kutsutud EJS-i tegevjuht Tõnis Korts, Keskkonnaameti jahinduse...

Jälgi kasutusõiguse loa pikendamise kulgu!

Meie kodulehel on nüüdsest üleval loendur, mis jälgib kuidas kulgeb jahipiirkonna kasutusõiguse lubade pikendamine. Loenduri abil saab jälgida kui palju on jäänud aega Keskkonnaametile taotluse...

ÜMO pakutavad lepingud

Lugupeetud EJS-i liikmed, Meile on laekunud küsimusi, mis siis saab ÜMO poolt pakutavatest lepingutest. EJS-i seisukoht on olnud alati, et maaomanikega ja vajadusel nende esindusorganisatsioonidega...

Kas tuleb jaht või ei tule? Põllumehe Teataja kirjutab

Maaomanikel on praegu õige aeg asuda jahimeestega läbirääkimistesse, leppida kokku ulukikahjude korvamine ja sõlmida maa jahindusliku kasutamise leping. Jahimeestel on kokkuleppeks kõrgendatud huvi, kuna...

Riigikogu keskkonna- ja maaelukomisjon arutas jahipiirkondade kasutamisõiguse lepingute pikendamist

Riigikogu keskkonna- ja maaelukomisjoni ühine istung toimus 10. juunil 2021 kell 14.00 MS Teamsi vahendusel. Arutati jahipiirkondade kasutamisõiguse lepingute pikendamist. Riigikogu keskkonnakomisjon kutsus kokku erinevate...

Tartumaal said jahindusnõukogu heakskiidu 13 jahiseltsi

2.juunil toimus Tartumaa jahindusnõukogu, mis andis heakskiidu kasutusõiguse lubade pikendamiseks 13 jahipiirkonnale. Tartu Jahindusklubi juhatuse esimehe Jaak Volmeri sõnul oli selline positiivne tulemus pikaajalise ettevalmistustöö...

Tegevjuhtide infotunnis räägiti kasutusõiguse lubade pikendamisest

6. mail toimus veebipõhiselt tegevjuhtide infotund, kus jagati infot jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamise kohta. Infotunnis osalenud 65 liikmesorganisatsiooni esindajale jagasid infot president Margus Puust, juhatuse...

Keskkonnaamet pikendas esimese kasutuse õiguse loa

26. aprillil pikendas Keskkonnaamet Märjamaa jahi- ja kalameeste seltsi jahipiirkonna kasutuse õiguse loa (KÕL). See on esimene KÕL, mis pikendati vastavalt seadusele. 2023. aastal lõpevad...

Minister pani jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamise stopile

Keskkonnaminister Tõnis Mölder kutsus reedel, 23. aprillil erinevad osapooled kokku arutelule jahipiirkondade kasutusõiguse pikendamise teemal. Küsimuse all oli piirkondade kasutusõiguste sujuv ja õiglane üleminek ning...