Keskkonnaamet pikendas Põlvamaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube

Keskkonnaamet pikendas Põlvamaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube

608
Foto: Sille Lepind

Keskkonnaamet pikendas 21. novembril Põlvamaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube.

Pikendatud said 22 jahipiirkonna (Ahja, Kanepi, Kauksi, Kõlleste, Mäe, Orava, Peri, Põlgaste, Põlva, Rasina, Ruusa, Räpina, Saverna, Taevaskoja, Valgjärve, Veerksu, Veriora, Värska, Ilumetsa, Kooraste, Laheda ja Vastse-Kuuste) kasutusõiguse load. Sellega said pikendatud kõik kasutusõiguse load maakonnas.

Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg 1 on jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamine Keskkonnaameti pädevuses. Jahiseaduse § 18 lg 1 järgi pikendatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust järgmiseks kümneks aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud kuus kuud enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemist jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale vastava taotluse koos jahindusnõukogu toetava seisukohaga.

Jahiseaduse § 18 lg 2 ammendava loetelu järgi ei pikendata jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust kui:

1) loa taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;

2) jahindusnõukogu ei ole loa kehtivuse pikendamist toetanud;

3) jahipiirkonna kasutaja ei ole täitnud jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi.

Kasutusõiguse loa (KÕL) pikendamise osas on jäänud 8 päeva, et esitada Keskkonnaametile taotlus, millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus. Jahindusnõukogu heakskiidu on seni saanud 303 jahipiirkonda. See on 94% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 236 jahipiirkonnal.