Pärnumaal said jahindusnõukogu heakskiidu 11 jahiseltsi

Pärnumaal said jahindusnõukogu heakskiidu 11 jahiseltsi

769
Pärnumaa jahiseltside esindajad Pärnumaa Jahimeeste Liidu 70 aasta juubeliüritusel. Foto: EJS

5. oktoobril toimus Pärnumaa jahindusnõukogu, mis andis heakskiidu kasutusõiguse lubade pikendamiseks 11 jahipiirkonnale.

Pärnumaa jahindusnõukogule esitati kokku 29 taotlust, millest heakskiit anti 11-le. 18 jahipiirkonna osas nõukogu konsensust hetkel ei saavutanud.

413 päeva on jahipiirkondadel jäänud Keskkonnaametile taotluse esitamiseks (millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus). Jahindusnõukogu heakskiidu on saanud tänaseks 47 jahiseltsi. See on 14,9% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 31 jahipiirkonnal.

Vastavalt jahiseadusele antakse jahipiirkondadele Keskkonnaameti (KeA) poolt kasutusõiguse load, mis kehtivad 10 aastat. Enamus neist pikendati 2013. aastal jahiseadusega, seega hakkab nende kehtivusaeg läbi saama. KeA on soovitanud pikendamisprotsessiga varem peale hakata, et menetlus kulgeks häireteta ja avaldused ei kuhjuks.