Jahindusest 100 aastat tagasi

Jahindusest 100 aastat tagasi

Kilde jahindusest sada aastat tagasi: august

Meie metsa jahiloomad ja -linnud Hunt Muistsel ajal oli Eesti hundirikas. Aja jooksul hävitati nendest suurem osa. Juurde tuleb hunte Venemaalt ja neid jahitakse hoolega, sest...

Kilde jahindusest sada aastat tagasi: juuli

Meie metsa jahiloomad ja -linnud Kõikidele tuntud jänestest eristatakse hall- ja valgejänest. Esimene elab valdavalt väljadel ja väiksemates metsatukkades, teine on täielikult metsaelanik. Jänesed on kõige...

Kilde jahindusest sada aastat tagasi: juuni  

Meie metsa jahiloomad ja -linnud. Juunikuu  Metskitse peetakse meie metsade iluduseks. Leidub teda mandri Eestis ja Abruka saarel. Teistel suurematel saartel puudub. Metskits eelistab väiksemaid metsi,...

Kilde jahindusest sada aastat tagasi: maikuu

Meie metsa jahiloomad ja -linnud. Nendest juttu tehes tõstatati küsimus keda nende all mõista? Jahiseadus jagas need kolme rühma. Esimesse – kelle liha toiduks tarvitatakse,...

Kilde jahindusest sada aastat tagasi: aprill

Aprillis jagame arvamusi toonase jahiseaduse kava kohta. Üheks puuduseks leitakse, et jahilubasid annab välja asutus, kellel pole võimalusi jahiseaduse rikkumisi kontrollida. Arvamusi on ka jahipiletite...

Kilde jahindusest sada aastat tagasi: märts

Läbivaatamisel olev jahiseaduse kava. Järg. Jaht koeraga on keelatud 1. märtsist kuni 1. juunini, hagijate ja hurtadega kuni 15. septembrini. Jahikoera võib kasutada ainult kevadisel...

Kilde jahindusest sada aastat tagasi: veebruar

Olgu siinkohal märgitud, et Eestis jõuti oma jahiseaduse vastuvõtmiseni 1934. aastal. Läbivaatamisel olev jahiseaduse kava. Esialgses tööversioonis kirjutati järgmist:           Riigimaadel korraldab jahipidamist põllutööminister Metsade Peavalitsuse...

Kilde jahindusest sada aastat tagasi: jaanuar 1921

Hea lugeja! Alustame püsirubriigiga pealkirja all "Kilde jahindusest sada aastat tagasi". Need lookesed on refereering tolleaegsest ajakirjast "Eesti mets" ja hiljem ka "Eesti kütt" ilmunud...
www.jahipaun.ee
www.jahipaun.ee
www.jahipaun.eewww.relvaeksam.eu
www.relvaeksam.eu
www.relvaeksam.eu
www.gpro.ee
www.gpro.ee
www.gpro.ee
www.optikwelt.ee
www.optikwelt.ee
www.optikwelt.ee
www.rajakaameramuuk.ee
www.rajakaameramuuk.ee
www.rajakaameramuuk.ee
www.heck-pack.ee
www.heck-pack.ee
www.heck-pack.ee
odavad lennupiletid
odavad lennupiletid
odavad lennupiletid