Isikuandmete töötlemise kord

Isikuandmete töötlemise kord

 
Eesti Jahimeeste Seltsi koduleht | Eesti Jahimeeste Seltsiga peetav kirjavahetus | Õigused taotluse menetlemisel | Õigus enda andmetega tutvuda | Õigus oma andmete kustutamisele
 
Andmete töötlemine Eesti Jahimeeste Seltsis

Registrikood 80028484

Kuristiku 7, 10127 Tallinn, Eesti

Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada ja isikuandmete töötlemine on iga selliste andmetega tehtav toiming.

Eesti Jahimeeste Seltsi koduleht

Teie, kui kodulehe külastaja kohta, kogutakse ja säilitatakse info:

  • arvuti või arvutivõrgu internetiaadressi (IP-aadress),
  • arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooni,
  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressi,
  • külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) kohta.

 

IP-aadresse ei seostata isikut tuvastava teabega. Teie külastus jääb anonüümseks! Andmeid kogutakse selle kohta, millist kodulehe osa külastate ja kui kaua seal viibite. Andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, mille abil arendatakse veebilehte ning parandatakse selle informatiivsust.

 

Eest Jahimeeste Seltsiga peetav kirjavahetus

Isikuandmeid võivad sisaldada nii seltsile saadetud kirjad, taotlused, teabenõuded ja pöördumised kui ka nendele saadetud vastused.

 

Eesti Jahimeeste Selts kõrvalistele isikutele teie andmetele avalikku juurdepääsu ei võimaldata ja Teie kontaktandmeid ei väljastata.

 

Õigused taotluste menetlemisel

 

Taotluse esitamisel jahitunnistuse, laskekatse tunnistuse, või muu otsuse saamiseks eeldame teie nõusolekut isikuandmete töötlemiseks. Siiski on teil õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Sellisel juhul võib Eesti Jahimeeste Selts keelduda teie taotluse menetlemisest.

 

Õigus enda andmetega tutvuda  

Teil on õigus enda kohta esitatud ja kogutud isikuandmetega tutvuda ja nõuda ebatäpsete andmete parandamist või täiendamist.

 

Teie isikuandmeid väljastatakse kolmandatele isikutele üksnes teie nõusolekul või õigusaktidest tuleneval alusel.

 

Teil on õigus nõuda teie kohta kogutud andmete ülekandmist teie poolt soovitud isikule või ühingule.

 

Õigus oma andmete kustutamisele

Teil on õigus nõuda enda kohta esitatud ja kogutud isikuandme kustutamist, kui nende töötlemine ei ole enam vajalik isikuga seotud toimingute tegemiseks. Seaduses ja õigusaktides sätestatud juhul lasub Eesti Jahimeeste Seltsil siiski kohustus teie andmed teatud aja säilitada.

 

Vaata täpsemalt Eesti Jahimeeste Seltsi isikuandmete töötlemise korda või kontakteeru Lea Truska, ejs@ejs.ee, 602 5970.