Lääne-Virumaal pikendati veel 5 jahiseltsi kasutusõiguse luba

Lääne-Virumaal pikendati veel 5 jahiseltsi kasutusõiguse luba

772
Foto: EJS

24. novembril pikendas Keskkonnaamet Lääne-Virumaal veel viie jahiseltsi jahipiirkonna kasutusõiguse luba.

Lääne-Virumaa esimesed kasutusõiguse lepingud pikendati septembri lõpus. Nüüd pikendas Keskkonnaamet veel viie jahipiirkonna (Jahindusühistu Nugis, Nõmmküla Jahiseltsi, Tudu Jahiühistu, Uhtna Jahtkonna ja Jahindusühistu Uluk II) kasutusõiguse lubasid.

Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg 1 on jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamine Keskkonnaameti pädevuses. Jahiseaduse § 18 lg 1 järgi pikendatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust järgmiseks kümneks aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud kuus kuud enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemist jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale vastava taotluse koos jahindusnõukogu toetava seisukohaga.

Jahiseaduse § 18 lg 2 ammendava loetelu järgi ei pikendata jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust kui:

1) loa taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;

2) jahindusnõukogu ei ole loa kehtivuse pikendamist toetanud;

3) jahipiirkonna kasutaja ei ole täitnud jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi.

Kasutusõiguse loa (KÕL) pikendamise osas on jäänud 369 päeva, et esitada Keskkonnaametile taotlus, millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus. Jahindusnõukogu heakskiidu on seni saanud 72 jahiseltsi. See on 22% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 40 jahipiirkonnal.