Astu liikmeks

Astu liikmeks

Vajalikud dokumendid:
  1. Avaldus vabas vormis
  2. Liikmeks astuja organisatsiooni kirjalik otsus
  3. Nimekiri organisatsiooni kuuluvatest füüsilistest liikmetest

Dokumendid saata ejs@ejs.ee või Kuristiku 7, 10127 Tallinn. 

Viitame põhikirja väljavõttele:

4.2 Seltsi liikmeteks võivad olla kõik juriidilised isikud, kelle üheks põhikirjaliseks tegevuseks on jahindus, kes tunnustavad Seltsi põhikirja ja kohustuvad seda täitma.

4.3 Seltsi liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise/väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus.

4.4 Seltsi liikmeks astuda soovija peab esitama Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse.

4.5 Seltsi liikmeks astuda soovija peab avaldusele lisama oma organisatsiooni kirjaliku otsuse Seltsi liikmeks astumise kohta ning nimekirja oma Eesti Vabariigis kehtivat jahitunnistust omavatest füüsilistest liikmetest.

4.6 Kui juhatus keeldub Seltsi uut liiget vastu võtmast, saadetakse juhatuse vastava otsuse ärakiri taotluse esitajale viie (5) päeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates. Juhatus ei pea Seltsi uue liikme vastuvõtmisest keeldumise otsust selgitama.

Põhikirja täies mahus saad lugeda SIIT