Pikendati Harjumaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube

Pikendati Harjumaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube

547
Foto: EJS

Keskkonnaamet pikendas 3. novembril Harjumaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube.

Pikendatud said seitsme jahipiirkonna (Ida-Harju, Lääne-Harju, Maapaju, Nahe, Nissi, Keila ja Vääna) kasutusõiguse load.

Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg 1 on jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamine Keskkonnaameti pädevuses. Jahiseaduse § 18 lg 1 järgi pikendatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust järgmiseks kümneks aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud kuus kuud enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemist jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale vastava taotluse koos jahindusnõukogu toetava seisukohaga.

Jahiseaduse § 18 lg 2 ammendava loetelu järgi ei pikendata jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust kui:

1) loa taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;

2) jahindusnõukogu ei ole loa kehtivuse pikendamist toetanud;

3) jahipiirkonna kasutaja ei ole täitnud jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi.

Kasutusõiguse loa (KÕL) pikendamise osas on jäänud 26 päeva, et esitada Keskkonnaametile taotlus, millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus. Jahindusnõukogu heakskiidu on seni saanud 289 jahipiirkonda. See on 90% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 191 jahipiirkonnal.