Jahipidamise kord ja võimalused Eestis viibivatele välismaalastele

Jahipidamise kord ja võimalused Eestis viibivatele välismaalastele

Vastavalt Eesti seadustele võib meie riigis jahti pidada välisriigi kodanik, kes ka omal maal omab jahitunnistust ja relvakandmisluba.

Välisriigi kodanikule väljastatakse Eestis asuva jahipiirkonna omaniku või kutsuja taotlusel välismaalase jahitunnistus (lisainfo SIIT). Jahitunnistusi annab välja EJS keskus või tema poolt volitatud jahindusklubid.

Välisriigi kodanikule on võimalik taodelda ka suuruluki laskekatse tunnistust, kui tal on oma elukohariigis laskekatse sooritatud ja selle sooritamisest ei ole möödunud rohkem kui 2 aastat (Jahiseadus § 45 (4) Kui isikule on välisriigis väljastatud suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse sooritamist kinnitav tunnistus ja viimase laskekatse sooritamisest ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat, ei nõuta temalt suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse sooritamist).

Kui välisriigi kodanikul ei ole suuruluki laskekatse sooritatud, on tal võimalik see sooritada Eestis. Suuruluki laskekatseid saab sooritada lasketiirudes, mis on Eesti Jahimeeste Seltsi lepingupartnerid.

1. augustist 2018 jõustus jahiseaduse muudatus, mille alusel kõik külalisjahimehed, kes soovivad tulla veelinnujahti, peavad läbima spetsiaalse koolituse. Eesti veelinnujahi koolitajate nimekirja saab näha SIIT.

Välismaalane saab üle piiri tuua oma relva, siis kui tal on oma maa vastava asutuse poolt välja antud Euroopa Liidu relvapass. Relva võib ka laenata kohalik jahimees jahipidamiseks.

Välisriigi kodanikke võtavad vastu enamik EJS liikmesorganisatsioonid.

Kui Teil puuduvad kontaktid jahindusorganisatsioonidega, siis aitab neid luua Eesti Jahimeeste Selts ejs@ejs.ee 

Info 602 59 70, 602 59 72. Faks 602 5971

Oma jahisoovi saab edastada ka meie kontaktivormi kaudu.

Täida jahiturismiteenuse pakkuja ankeet SIIT. Ankeet saata ejs@ejs.ee

Terviseameti nõuded jahimeestele COVID-19 viiruse tõkestamiseks:

Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldus nr 282 annab riskiriikidest saabuvatele isikutele võimaluse kahe testi läbimisel olla vähem kui 14 kalendripäeva eneseisolatsioonis. Korralduse kohaselt võib reisilt saabuja peale esimese testi negatiivse vastuse teadasaamist lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast juhul, kui ta täidab edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel.

Kuna jahil osalemine ei ole seotud vältimatute töökohustuste täitmisega, siis ei ole jahil osalemine pärast esimest negatiivset testi lubatud.

Peale esimest negatiivset testi on lubatud õues viibida, kui isik väldib täielikult kontakti teiste inimestega, aga seda ei saa tõlgendada, kui luba metsas jahil osalemiseks. Vabariigi Valituse korralduse nr 282 punkti 3 alapunkti 5 mõte ei seisne selles, et lubada riskiriikidest saabuvatel inimestel tulla Eestisse selleks, et siin õues aega veeta (sh jahti pidada). Selle punkti mõte on võimaldada inimestele, kes peavad viibima eneseisolatsioonis, elementaarset liikumist värskes õhus.

Esimene test tuleb teha Eestisse saabumisel, st et välisriigis tehtud testi tulemust liikumispiirangu lühendamisel arvesse ei võeta. Testimisele registreerimiseks on soovitav aeg ette broneerida telefoni teel või e-maili teel, nii nagu kellegile sobib. Kindlasti tuleb teha PCR test (RNA määramisega).

Täiendavat infot testimise kohta leiate SIIT.

Infot riikide kohta, kust saabujate suhtes rakendatakse liikumispiirangut avaldatakse Välisministeeriumi kodulehel. Seda infot uuendatakse igal reedel.

Ühisjahi läbiviimine on lubatud, kui on täidetud Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korralduse nr 282 punktis 15 sätestatud tingimused:

1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;

2) ürituse korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 2000 inimest;

3) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;

4) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/desinfitseerimisvahendid-ja-pakkujad

Riskiriikidest saabuvatele jahimeestele kehtib liikumisvabaduse piirang ja jahti saavad nad pidada alles pärast seda, kui on andnud kaks negatiivset testi (vahetult pärast Eestisse saabumist ja mitte varem kui seitsmendal päeval pärast teise testi tulemuse teadasaamist) või on viibinud eneseisolatsioonis 14 päeva.