Jahipidamise kord ja võimalused Eestis viibivatele välismaalastele

Jahipidamise kord ja võimalused Eestis viibivatele välismaalastele

Vastavalt Eesti seadustele võib meie riigis jahti pidada välisriigi kodanik, kes ka omal maal omab jahitunnistust ja relvakandmisluba.

Välisriigi kodanikule väljastatakse Eestis asuva jahipiirkonna omaniku või kutsuja taotlusel välismaalase jahitunnistus (lisainfo SIIT). Jahitunnistusi annab välja EJS keskus või tema poolt volitatud jahindusklubid.

Välisriigi kodanikule on võimalik taodelda ka suuruluki laskekatse tunnistust, kui tal on oma elukohariigis laskekatse sooritatud ja selle sooritamisest ei ole möödunud rohkem kui 2 aastat (Jahiseadus § 45 (4) Kui isikule on välisriigis väljastatud suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse sooritamist kinnitav tunnistus ja viimase laskekatse sooritamisest ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat, ei nõuta temalt suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse sooritamist).

Kui välisriigi kodanikul ei ole suuruluki laskekatse sooritatud, on tal võimalik see sooritada Eestis. Suuruluki laskekatseid saab sooritada lasketiirudes, mis on Eesti Jahimeeste Seltsi lepingupartnerid.

1. augustist 2018 jõustus jahiseaduse muudatus, mille alusel kõik külalisjahimehed, kes soovivad tulla veelinnujahti, peavad läbima spetsiaalse koolituse. Eesti veelinnujahi koolitajate nimekirja saab näha SIIT.

Välismaalane saab üle piiri tuua oma relva, siis kui tal on oma maa vastava asutuse poolt välja antud Euroopa Liidu relvapass. Relva võib ka laenata kohalik jahimees jahipidamiseks.

Välisriigi kodanikke võtavad vastu enamik EJS liikmesorganisatsioonid.

Kui Teil puuduvad kontaktid jahindusorganisatsioonidega, siis aitab neid luua Eesti Jahimeeste Selts ejs@ejs.ee 

Info 602 59 70, ejs@ejs.ee

Oma jahisoovi saab edastada ka meie kontaktivormi kaudu.

Täida jahiturismiteenuse pakkuja ankeet SIIT. Ankeet saata ejs@ejs.ee