Pärnumaal said jahindusnõukogu heakskiidu 6 jahipiirkonda

Pärnumaal said jahindusnõukogu heakskiidu 6 jahipiirkonda

744
Foto: EJS

23. augustil toimus Pärnumaa jahindusnõukogu, mis andis heakskiidu kasutusõiguse lubade pikendamiseks kuuele jahipiirkonnale.

Pärnumaa jahindusnõukogule esitati kokku 7 taotlust, 6 neist said heakskiidu.

92 päeva on jahipiirkondadel jäänud Keskkonnaametile taotluse esitamiseks (millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus). Jahindusnõukogu heakskiidu on saanud tänaseks 247 jahiseltsi. See on 75% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 82 jahipiirkonnal.

Vastavalt jahiseadusele antakse jahipiirkondadele Keskkonnaameti (KeA) poolt kasutusõiguse load, mis kehtivad 10 aastat. Enamus neist pikendati 2013. aastal jahiseadusega, seega hakkab nende kehtivusaeg läbi saama.