Trofeed

Trofeed

Jahitrofeede mõõtmised ja tulemused | Jahitrofeede näitusedJahitrofee eksperdid  | Eesti trofeede register  |  Kataloogid | Läbiviimise kord | Blanketid

Foto: EJS

Kultuurse jahiriigi tunnuseks võib julgesti pidada ümberkäimist jahitrofeedega, nende väärtustamist. See algab jahimehe kasvatusest ning ka sellest, kuidas kogu ühiskond on aru saanud jahinduse ja looduskaitse suhetest. Kindlasti on jahitrofeekultuur üks osa jahimehe eetilistest tõekspidamistest, millega avaldatakse tunnustust kütitud ulukile.

Eestis hoogustus jahitrofeede alane tegevus Eesti Jahimeeste Seltsi tekkega ning alates 1967. aastast olid Eestist kütitud jahitrofeed väljas erinevatel rahvusvahelistel näitustel. Eesti jahitrofeekultuuri rajajaks võib kindlalt pidada Eesti Jahimeeste Seltsi tolleaegset osakonnajuhatajat Edgar Saksa.

Jahitrofeedeks loetakse ainult jahipidamise käigus saadud trofeed. Eesti jahiulukitest hinnatakse rahvusvaheliste reeglite kohaselt põdra, punahirve ja mestkitse sarvi, metssea kihvu, hundi, karu, ilvese, rebase, kähriku, kopra ja mägra koljut.

Jahitrofeede hindamisel arvestatakse sentimeetrid ja grammid ümber punktideks. Osadele trofeedel lisatakse sümmeetria ja nn ilupunktid.

Trofeede säilitamine on ilmselt sama vana traditsioon, kui jahilkäimine ning trofeede vääristamine on üheks viisiks ulukit austada ja trofeekollektsioonid muutuvad üha enam asendamatuks materjaliks ulukite uurimisel. Lisaks sellele, et jahitrofeede näitust on huvitav vaadata, näitab see veel seda, et võime uhked olla oma seniste jahinduslike toimetamiste üle.

Jahitrofeede mõõtmised ja tulemused
 • Igal neljapäeval kell 10-16 toimub Saaremaal (Laskebaasi, Laheküla Saaremaa vald) jahitrofeede mõõtmine. Kontakt: Ive Kuningas, tel 523 3947, selts@sjs.ee.
 • 12. märts, Hiiumaa trofeemõõtmise tulemused (link)
 • 15. märts, Harju- ja Raplamaa trofeemõõtmise tulemused (link)
 • 25. märts, Läänemaa trofeemõõtmise tulemused (link)
 • 6. aprill, Ida-Virumaa trofeemõõtmise tulemused (link)
 • 10. aprill, Valgamaa trofeemõõtmise tulemused (link)
 • 18. aprill, Lääne-Virumaa trofeemõõtmise tulemused (link)
 • 19. aprill, Võrumaa trofeemõõtmise tulemused (link)
 • 23. aprill, Pärnumaa trofeemõõtmise tulemused (link)
 • Põlva mõõtmishooaja tulemused (link)
 • 16. mai, Tartumaa trofeemõõtmise tulemused (link)
 • 18. mai, Viljandi trofeemõõtmise tulemused (link)
Jahitrofeede näitused

2023-2024 jahiaastal mõõdetud trofeede tulemused

2023. aasta hindamise tulemused:

 • Tallinna trofee mõõtmise tulemused leiab siit.
 • Järvamaa trofee mõõtmise tulemused leiab siit.
 • Rakvere trofee mõõtmise tulemused leiab siit.
 • Põlva trofee mõõtmise tulemused leiab siit.
 • Hiiumaa trofee mõõtmise tulemused leiab siit.
 • Jõhvi trofee mõõtmise tulemused leiab siit.
 • Läänemaa trofee mõõtmise tulemused leiab siit.
 • Viljandimaa trofee mõõtmise tulemused leiab siit.
 • Võrumaa trofee mõõtmise tulemused leiab siit.
 • Valgamaa trofee mõõtmise tulemused leiab siit.
 • Pärnumaa trofee mõõtmise tulemused leiab siit.
 • Tartumaa trofee mõõtmise tulemused leiab siit.

2021 august–2022 jahitrofeede mõõtmiste tulemused

2021. aastal jahitrofeede mõõtmiste tulemused leiab SIIT.

 • Hiiumaa ja Harjumaa jahitrofeede mõõtmise tulemused on SIIN.
 • Pärnumaa jahitrofeede mõõtmise tulemused on SIIN.
 • Virumaa jahitrofeede mõõtmise tulemused on SIIN.
 • Tartumaa jahitrofeede mõõtmise tulemused on SIIN.
 • Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, Virumaa jahitrofeede mõõtmise tulemused on SIIN.

2019. aasta jahitrofeede mõõtmise tulemused: PDF

 • Rakvere ja Padise jahitrofeede mõõtmise tulemused: EXCEL, PDF
 • Padise jahitrofeede mõõtmise tulemused: PDF, DOC
 • Rakvere jahitrofeede mõõtmise tulemused: PDF
 • Pärnu jahitrofeede mõõtmise tulemused: PDF
 • Saaremaa jahitrofeede mõõtmise tulemused: PDF
 • Valgamaa jahitrofeede mõõtmise tulemused: PDF
 • Tartumaa jahitrofeede mõõtmise tulemused: PDF

Jahitrofee eksperdid

CIC STJ eksperdid (kõik ulukid)

Andres Lillemäe, lillemaeandres@gmail.com
Jaan Ärmus, jaan.armus@gmail.com
Peeter Hussar, peeterhussar@gmail.com
Anne Reitel, kabliku@gmail.com
Arvi Lepisk, arv100200@gmail.com
Priit Teder, priit@lukukoda.ee
Tiit Rammul, tiitram74@gmail.com

CIC CCM-mõõtjad (erinev mõõtmispädevus)

Lauri Valdur, lauri.valdur@rmk.ee
Kalev Männiste, kalev.manniste@rmk.ee
Uno Treier, uno.treier@keskkonnaamet.ee
Eero Nõmm, eeronomm82@gmail.com
Andres Üprus, karumetsa@hotmail.com
Rein Sõitja, harjuselts@gmail.com
Raul Aalde, raul.aalde@gmail.com
Andrus Rinaldi, andrus.rinaldi@rmk.ee
Peeter Rüngas, peeter.ryngas@gmail.com
Tõnis Hiielaid, thiielaid@gmail.com
Aili Pärtel-Beljajev, ailipartel@gmail.com
Aleksander Siimenson, siimensonaleksander@gmail.com
Virgi Plaks, virgi.plaks@paalalinna.ee
Jaan Kalmus, jaankal@hot.ee
Lauri Saks, lauri.saks@ut.ee
Ergo Viil, ergo.viil@mail.ee
Volli Aleksjev, metsakohin47@gmail.com
Janek Kull, janek.kull@gmail.com
Tarmo Sokolov, tarmosokolov@gmail.com
Rein Leitaru, rein.leitaru@gmail.com

Eesti trofeede näitused
Jrk nr Aasta Koht Liikide arv Kokku hinnati Kuld/hõbe/pronks
I 1968 Tallinn 3 31 5/14/18
II 1988 Viljandi 9 652 93/125/174
III 1991 Viljandi 12 493 166/192/200
IV 1995 Tartu 19 464 108/97/117
V 2002 Tartu 22 726 220/171/189
VI 2004 Sagadi 30 883 202/203/230
VII 2006 Sagadi 29 1005 223/269/302
VIII 2008 Sagadi 32 1225 245/343/396
IX 2011 Sagadi 27 1175 294/311/389
X 2013 Jäneda 32 1150 280/337/381
XI 2015 Tallinn 20 1072 202/326/412
XII 2017 Sagadi 31 1571 326/424/578
XIII 2019 Põltsamaa 25 1942 413/669/860

Eesti trofeede register
Liik Trofee omanik punktid (CIC p) küttimisaasta
põder Elmur Kuusik 342,10 1969
punahirv Hubert Delcorte 241,91 2019
dubowski hirv Neeme Sepp 360,50 2014
metskits Varmo Veski 199,52  2018
metssiga Sandro Tiisler 140,03 2016
karu nahk Aivar Savelli 492,59 2004
karu kolju Ants Pehk 67,46 1993
ilvese nahk Andrus Teemant 214,84 1988
ilvese kolju Jaan Liiv 28,99 1987
hundi nahk Andrus Teemant 149,78 1987
hundi kolju Ivar Kanter 44,78 1994
kähriku kolju Jüri Kaju 21,69 2012
rebase kolju Aivar Kokk 26,11 2022
mägra kolju Kalev Männiste 24,58 1995
kopra kolju Peeter Viil 28,15 2016
šaakali kolju Alar Tammela 28,31 2021

TOP 50 trofeed – register

Eesti trofeede register (sinisega märgitud 2023. aasta hindamised)

Trofeede kataloogid

2022 kataloog
2019 kataloog
2017 kataloog
2017 kataloog
2015 kataloog (Tallinn), Infovoldik (2015), piirkondlike hindamiste tulemused SIIT
2013 kataloog (Jäneda)
2011 kataloog (Sagadi)

Jahitrofeede näituste läbiviimise kord

JAHITROFEEDE HINDAMISE REEGLID

Järjepidev jahitrofeede hindamine ja ülevaatenäituste läbiviimine on Eesti jahikultuuri lahutamatu osa.

Eesti Jahimeeste Selts on rahvusvahelise uluki- ja looduskaitse nõukogu (CIC) liige. Eesti jahitrofeede hindamise aluseks on CIC (International Council for Game and Wildlife Conservation) jahitrofeede mõõtmise süsteem – Trophy Evaluation System (TES), mis kinnitati CICi poolt 2014. aasta oktoobris.

CIC trofeede mõõtmise reeglid ja regulatsioonid (CIC Trophy Measuring Rules and Regulations) on kinnitatud CIC täitevkomitee poolt 20.09.2016 Budapestis.

MÕISTED

CIC – International Council for Game and Wildlife Conservation
TES –  CIC trofeemõõtmise süsteem, Trophy Evaluation System
TMRR – CIC Trophy Measuring Rules and Regulations
CIC TEB – CIC trofeemõõtmise juhatus – CIC Trophy Evolution Board
EST TEB –  Eesti Trofeemõõtmise juhatus, Estonian Trophy Evalution Board
STJ – Rahvusvahelised Senior-ekspert, Senior International Trophy Judge
CCM – Sertifitseeritud CIC Trofeemõõtja, Certified CIC Measurer
EJTA – Eesti Jahitrofeede Andmebaas
TED – CIC Trophy Evalution Database

JAHITROFEED

 1. Jahitrofeed on evolutsiooni ja säästliku loodusressursi kasutamise tulemus. Jahitrofeed on ulukiasurkondade tervisliku seisundi, õige struktuuri ja geneetilise mitmekesisuse näitajad.
 2. Trofeeks võib laiemas mõistes pidada jahimehe valikul mistahes osa kütitud loomast, kui jahti on peetud ausa jahi tingimustel. TES hindamismetoodika alusel mõistetakse trofeena sõraliste sarvi ja kihvu ning kiskjaliste ja kobraste koljusid ning kiskjaliste nahku.

ÜLDSÄTTED

 1. Jahitrofeede mõõtmine ja hindamine toimub CIC mõõtmisreeglite ja -juhendite (CIC Handbook for the Evalution and Measurement of Hunting Trophies), TMRR ja käesoleva dokumendi alusel.
 2. Jahitrofeede mõõtmist ja hindamist koordineerib rahvusvahelisel tasemel CIC TEB, kes kinnitab rahvusliku Eesti Trofeemõõtjate juhatuse (EST TEB), kuhu kuuluvad Eesti STJ kvalifikatsiooniga trofee-eksperdid. EST TEB tegutseb Eesti jahimeeste Seltsi (EJS) juures ja koostöös EJS juhatusega.
  2.1. EST TEB täidab TMRR poolt talle määratud ülesandeid;
  2.2. EST TEB kinnitab kõik Eestis mõõdetud jahitrofeede mõõtmis- ja hindamistulemused ning korraldab tulemuste kandmist Eesti Jahitrofeede Andmebaasi (EJTA) ja hindamisürituste andmete kandmise TEDi;
  2.3.  EST TEB kinnitab Eesti Rekordi vääriliseks hinnatud trofeede tulemused;
  2.4. Teeb EJS juhatusele ettepanekuid trofeealase tegevuse parendamiseks.
 1. Jahitrofeesid hindavad oma pädevuse piires CIC senior-eksperdid (STJ) ja sertifitseeritud mõõtjad (CCM), kelle nimekiri (kontaktid) asub EJS kodulehel ja kes juhinduvad oma mõõtmistegevuses CIC reeglitest ja käesoleva dokumendiga sätestatud korrast.
 2. Trofeede hindamise hinnad kinnitab EST TEB ettepanekul Eesti Jahimeeste Seltsi juhatus. Hind peab sisaldama hindamise korralduskulusid ning medalimärgise ning sertifikaadi hinda.
 3. Jahitrofeesid hinnatakse kogu jahiaasta jooksul.

JAHITROFEEDE HINDAMINE

 1. Jahitrofeede hindamist korraldavad EJS ja maakondlikud jahiorganisatsioonid, EJS halduslepingu partnerid.
 2. Jahitrofeesid võib hinnata individuaalse hindamise korras või korraldada hindamisüritusi.
 3. Hindamisele toodav jahitrofee peab olema kuivanud peale puhastamist (vääristamist) vähemalt 30 päeva.
 4. Jahitrofee kohta tuleb esitada järgmised andmed ning lisamaterjalid:

5.1. trofee omaniku ees- ja perenimi;
5.2. uluki küttimise koht (maakond, jahipiirkond, välismaal kütitud uluki puhul lisaks ka riigi nimi);
5.3. küttimise aeg (pp.kk.aaaa);
5.4. kiskjate koljude ja nahkade puhul looma sugu;
5.5. koljude ja välismaiste ulukite puhul täpne liiginimi;
5.6. juhul, kui uluk on leitud surnuna või kütitud tarastatud alalt (kasvandusest), siis sellekohane märge;
5.7. lisaandmetena trofeeomaniku jahiorganisatsiooniline kuuluvus või mittekuuluvuse korral tema kontaktandmed;
5.8. hirvlaste vanuse määramiseks peab olema lisatud alumise lõualuu üks pool või märkida lisaandmena spetsialisti poolt tehtud vanusehinnang.

 1. Individuaalhindamise põhimõtetel jahitrofeede hindamiseks kutsub korraldaja (punkt 1) CIC senior-eksperdi (STJ) või 2 hindajat, kellest üks peab olema STJ ekspert.
 2. Individuaalhindamise tüüpi hindamise tulemused edastab korraldaja EST TEBle kinnitamiseks ja Eesti Jahitrofeede Andmebaasi kandmiseks. Trofeede hindaja sisestab enda poolt tehtud mõõtmistulemused TEDi.
 3. Hindamise korraldaja tasub hindamistasudest laekunud summadest hindamiskulud ja medaliauhindade tasud auhindade väljastajale hinnakirja alusel.
 4. Jahitrofeede hindamisüritusi korraldatakse vastavalt vajadusele, kuid soovitavalt vähemalt üks kord aastas EJS või maakondlike jahimeeste organisatsioonide, EJS halduslepingu partnerite poolt. Hindamisüritus registreeritakse vastavalt TMRR sätestatud korrale, EJS tegevuskalendris ja sellekohane info avaldatakse EJS teabekanalites.
 5. Maakondlikule jahitrofeede hindamisüritusele võib esitada jahitrofeesid sõltumata jahitrofee omaniku organisatsioonilisest kuuluvusest või jahitrofee tabamiskohast.
 6. Hindamisürituse läbiviimiseks kutsub ürituse korraldaja kokku trofee-ekspertidest töörühma arvestusega, et hindamiskomisjonis peab olema vähemalt 3 liiget, kellest vähemalt üks peab olema STJ kvalifikatsiooniga.
 7. Hindamiskomisjoni kuuluv STJ on komisjoni esimees, kui EST TEB poolt pole kokku lepitud teisiti. Kui hindamiskomisjoni kuulub mitu STJ-i, siis valivad nad endi hulgast esimehe, kui EST TEB pole kokku leppinud teisiti.
 8. Hindamiskomisjoni esimees:
  13.1. korraldab hindamiskomisjoni tööd;
  13.2. korraldab vajaliku mõõtmisinventari ning protokolliblankettide olemasolu;
  13.3. jälgib hindamistulemuste korrektset ja nõuetekohast vormistamist;
  13.4. nõustab mõõtjaid;
  13.5. korraldab hindamistulemuste edastamise EST TEBle;
  13.6. korraldab medalivääriliseks hinnatud trofeede andmete ja mõõtmistulemuste sisestamise CIC TEDi.
 1. Trofee hindamise osas tekkinud protesti on trofeeomanikul õigus esitada kautsjoni alusel EST TEBle, kes korraldab protesti lahendamise vastavalt CIC reeglitele ja käesoleva määrusega sätestatud võimalustele. (Protestide esitamise korra sätestab EST TEB käesoleva dokumendi lisana)
 2. Kui mõõtmine ja tulemuste vormistamine on olnud reeglipärane, siis kinnitab EST TEB hindamisürituse tulemused ja korraldab tulemuste kandmise Eesti Jahitrofeede Andmebaasi.
 3. Maakondlike hindamisürituste kulud kaetakse trofee hindamistasudest ja/või muudest vahenditest.

VABARIIKLIK JAHITROFEEDE ÜLEVAATUS

 1. Jahitrofeede ülevaatuste korraldamise eesmärk on luua side jahimeeste ja teadlaste vahel ning suhelda avalikkusega. Ülevaatus demonstreerib säästva küttimise eeliseid ning näitab, et jahitrofeed on ulukiasurkondade majandamise oluline osa nii ökoloogilises kui kultuurilises mõttes.
 2. Korraldatakse jahitrofeede vabariiklikke ja piirkondlikke ülevaatusi. Piirkondlike näituste korraldamist käesolev kord ei sätesta.
 3. Vabariiklikku jahitrofeede ülevaatust korraldatakse soovitavalt üks kord kahe aasta jooksul.
 4. Vabariikliku jahitrofeede ülevaatuse korraldamise taotluse kinnitab CIC täitevkomitee.
 5. Vabariikliku jahitrofeede ülevaatuse korraldustoimkonna kinnitab EJS tegevjuht.
 6. Vabariikliku jahitrofeede ülevaatuse korraldustoimkond:
  6.1. teeb peale eelmist vabariiklikku ülevaatust Eesti Jahitrofeede Andmebaasi  lisandunud jahitrofeedest ülevaatusele kutsumise valiku, koostab valiku alusel nimekirjad jahiorganisatsioonidele, EJS halduslepingu partneritele edastamiseks, kes omakorda korraldavad kutsutud jahitrofeede kokkukogumise ja ülevaatuse korraldustoimkonna poolt määratud korras kohaletoomise;
  6.2. korraldab ülevaatusele kutsutud jahitrofeede eelregistreerimise, vastuvõtmise, hoiustamise, eksponeerimise ja tagastamise;
  6.3. korraldab ülevaatuseks sobilike ruumide, mööbli ja töövahendite olemasolu;
  6.4. korraldab vajaliku teabe avalikustamise EJS ja muudes teabekanalites;
  6.5. vabariikliku ülevaatuse korraldustoimkond kutsub vajadusel (EST TEB ettepanekul) vabariikliku ülevaatuse ettevalmistamise ajaks kohale vaatlejate grupi, kuhu kuulub kolm erinevast rahvusest STJ kvalifikatsiooniga eksperti ning finantseerib nende kulud. STJ ekspertide grupi ülesandeks on EST TEBle laekunud trofeede mõõtmistulemuste alaste protestide lahendamine, CIC Rahvusvahelise Kuldmedali taotlusega trofeede mõõtmine ning Eesti trofeemõõtjate täienduskoolituse läbiviimine.
  6.6. korraldab vabariikliku ülevaatuse finantseerimise ning ülevaatuse töötajate toitlustamise, vajadusel majutuse ning kulude kompenseerimise.

AUHINNAD

 1. Auhindu antakse välja CIC jahitrofeede hindamisjuhendi regulatsiooni järgi.
 2. Medalivääriliseks hinnatud ja Eesti Jahitrofeede Andmebaasi kantud jahitrofeele omistatakse rahvuslik CIC sertifikaat ja rahvuslik CIC pronks-, hõbe- või kuldmedali märgis (medal, kleebis, märk vms.)
 3. Rahvuslikud CIC autasud antakse välja EST TEB ja jahindusorganisatsiooni, EJS halduslepingu täitja korraldusel ning nimel.
 4. Rahvuslikud CIC autasud kujundatakse ühtselt EJS poolt ja need peavad kandma CIC ja EJS (või olemasolul EST TEB) logo. Medalite ja sertifikaatide kavandid kooskõlastatakse TMRR poolt sätestatud korras. 
 5. Vabariikliku ülevaatuse jaoks antakse välja erimärgis (eriauhind), mis omistatakse EST TEB ja ülevaatuse korraldaja nimel ainult vabariiklikul ülevaatusel osalenud jahitrofeedele. Kasutatakse vaba kujundust, mis kooskõlastatakse TMRR poolt sätestatud korras ja peavad kandma CIC ja ülevaatuse korraldaja logosid.
 6. Auhinnad väljastatakse peale auhinnatasude ülekandmist kokkulepitud korras peale seda, kui trofeede hindamise tulemused on kantud Eesti Jahitrofeede Andmebaasi.
 7. Jahitrofeele, millele on omistatud rahvuslik kuldmedalisertifikaat ja medal, saab trofeeomanik taotleda CIC Rahvusvahelist Kuldmedalit ja Sertifikaati vastavalt CIC TES kehtivale korrale (Vt. TMRR)
 8. Väga erilistele trofeedele võib CICi täitevkomitee koostöös TEBiga välja anda CIC Grand Prix ja Sertifikaadi, mis antakse kätte CICi korraldatud rahvusvahelisel sündmusel.


Aus jaht

 1. Aus jaht on jahipidamine, vabalt looduses elavate ulukite küttimine, mille käigus jälgitakse ulukite asurkondade head käekäiku ja kaitset. Tuleb austada erinevaid kohalikke jahitraditsioone ja viise.
 2. Jahipidamist, mis toimub piisavalt suurtes jahiaedades, kus on võimalik ulukite loomulik eksisteerimine lisasöötmiseta, võib pidada ausaks jahiks. Jahitrofee mõõtmisprotokollis tuleb märkida, et uluk on kütitud jahiaias.
 3. CICi rahvusvahelisi kuldmedaleid ja grand prix medaleid omistatakse ainult vabas looduses kütitud trofeedele.
 4. Trofeesid ei mõõdeta kui:

4.1. ulukid on kütitud kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi seadusi või eeskirju rikkudes;
4.2. ulukid on kütitud transpordivahendist või transpordivahendit ära kasutades;
4.3. ulukeid on enne küttimist ravimitega töödeldud;
4.4. ulukid on nn „kasvatusaedadest“ loodusesse viidud ainult küttimise eesmärgil;
4.5. trofee on pärit ulukitelt, mis on kasvanud ebanormaalselt suureks inim-manipulatsioonide tagajärjel ehk metsloomi on aretatud nagu koduloomi.
5. Kõik rahvusvahelise kuldmedali taotlused peavad olema küti poolt isiklikult alla kirjutatud.

Jahitrofeede hindamiste ja ülevaatuste (näituste) finantseerimine

 1. Jahitrofee individuaalse hindamise finantseerib trofeeomanik.
 2. Jahitrofeede hindamisüritusi finantseerib hindamisürituse korraldaja hindamistasudest ja/või muudest vahenditest.
 3. Eesti Jahitrofeede Andmebaasi pidamist finantseeritakse EJS juhatuse poolt kehtestatud korras.
 4. Jahitrofeede vabariikliku ülevaatusi finantseerib EJS (ülevaatuse korraldaja). Vabariikliku ülevaatuse finantseerimiseks võidakse kehtestada osavõtutasu, mille laekumise korraldab jahiorganisatsioon, EJS halduslepingu partner, kelle haldus-alasse trofeeomanik kuulub või halduslepinguga mitteseotud trofeeomaniku puhul trofeeomanik või tema esindaja.

Blanketid

Jahitrofeede üleandmise-vastuvõtmise leht.

Trofee diplom

Nahkade hindamiskaart

Punahirve trofee hindamiskaart

Kiskjaliste trofee hindamiskaart

Kopra trofee hindamiskaart

Metskitse trofee hindamiskaart

Põdra trofee hindamiskaart

Metssea trofee hindamiskaart