Keskkonnaamet pikendas Viljandi- ja Valgamaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube

Keskkonnaamet pikendas Viljandi- ja Valgamaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube

622
Foto: Valgamaa Jahimeeste Ühistu

Keskkonnaamet pikendas 20. detsembril Viljandi- ja Valgamaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube.

Viljandimaal pikendati 17 jahipiirkonna (Halliste, Suislepa, Leie, Lembitu, Sürgavere, Tänassilma, Abja, Tarvastu, Rimmu, Tääksi, Kärstna, Viiratsi, Suure-Jaani, Päri-Metsküla, Lilli, Holstre ja Nuia) kasutusõiguse load. 

Valgamaal pikendati 14 jahipiirkonna (Hargla, Hellenurme, Kaagjärve, Karjatnurme, Koikküla, Laatre, Lüllemäe, Puka, Pühajärve, Riidaja, Rulli, Valga, Karula ja Koorküla) kasutusõiguse load. 

Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg 1 on jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamine Keskkonnaameti pädevuses. Jahiseaduse § 18 lg 1 järgi pikendatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust järgmiseks kümneks aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud kuus kuud enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemist jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale vastava taotluse koos jahindusnõukogu toetava seisukohaga.

Jahiseaduse § 18 lg 2 ammendava loetelu järgi ei pikendata jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust kui:

1) loa taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;

2) jahindusnõukogu ei ole loa kehtivuse pikendamist toetanud;

3) jahipiirkonna kasutaja ei ole täitnud jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi.

Jahindusnõukogu heakskiidu on seni saanud 309 jahipiirkonda. See on 96% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 291 jahipiirkonnal.