Raplamaal said jahindusnõukogu heakskiidu 6 jahiseltsi

Raplamaal said jahindusnõukogu heakskiidu 6 jahiseltsi

910
Jahimeeste kokkutulek Raplamaal. Foto: EJS

26. juulil toimus Raplamaa jahindusnõukogu, mis andis heakskiidu kasutusõiguse lubade pikendamiseks kuuele jahipiirkonnale.

Raplamaa jahindusnõukogule esitati kokku kaheksa taotlust, millest heakskiit anti kuuele.

125 päeva on jahipiirkondadel jäänud Keskkonnaametile taotluse esitamiseks (millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus). Jahindusnõukogu heakskiidu on saanud tänaseks 200 jahiseltsi. See on 61% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 82 jahipiirkonnal.

Vastavalt jahiseadusele antakse jahipiirkondadele Keskkonnaameti (KeA) poolt kasutusõiguse load, mis kehtivad 10 aastat. Enamus neist pikendati 2013. aastal jahiseadusega, seega hakkab nende kehtivusaeg läbi saama.