Jahindusnõukogu heakskiidu said Valgamaa jahipiirkonnad

Jahindusnõukogu heakskiidu said Valgamaa jahipiirkonnad

604
Ühisjahipäev Valgamaal. Foto: T.Tõnissoo

30. novembril toimus Valgamaa jahindusnõukogu koosolek, kus pikendati jahipiirkondade kasutusõiguse lube.

Valgamaal taotles jahipiirkonna kasutusõiguse lube viis jahipiirkonda, neist neli pikendati. Ühe jahipiirkonna kasutusõiguse luba osas konsensust ei saavutatud.

Jahindusnõukogu heakskiidu on saanud tänaseks 309 jahipiirkonda. See on 96% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 244 jahipiirkonnal.