Jahindusnõukogu heakskiidu said Valgamaa jahipiirkonnad

Jahindusnõukogu heakskiidu said Valgamaa jahipiirkonnad

493
Foto: EJS

Oktoobri lõpus toimus Valgamaa jahindusnõukogu koosolek, kus pikendati jahipiirkondade kasutusõiguse lube.

Valgamaal taotles jahipiirkonna kasutusõiguse lube 12 jahipiirkonda, neist üheksa pikendati. Kolme jahipiirkonna kasutusõiguse lubade osas konsensust ei saavutatud.

21 päeva on jahipiirkondadel jäänud Keskkonnaametile taotluse esitamiseks (millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus). Jahindusnõukogu heakskiidu on saanud tänaseks 302 jahipiirkonda. See on 94% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 191 jahipiirkonnal.

Vastavalt jahiseadusele antakse jahipiirkondadele Keskkonnaameti (KeA) poolt kasutusõiguse load, mis kehtivad 10 aastat. Enamus neist pikendati 2013. aastal jahiseadusega, seega hakkab nende kehtivusaeg läbi saama.