Novembriga lõppeb Keskkonnaametile avalduse esitamise tähtaeg

Novembriga lõppeb Keskkonnaametile avalduse esitamise tähtaeg

572
Foto: EJS

Novembrikuuga lõppeb tähtaeg jahipiirkonna kasutusõiguse loa (KÕL) kehtivuse pikendamise avalduse esitamine Keskkonnaametile. Kuna load kehtivad 1. juunini, siis tähtaeg lõppeb novembriga.

Jahiseaduse paragrahv 18 järgi peab jahipiirkonna senine kasutaja KÕL-i pikendamiseks esitama kuus kuud enne loa kehtivuse lõppemist Keskkonnaametile vastava taotluse koos jahindusnõukogu seisukohaga.

Eestis on kokku 328 jahipiirkonda, neist 319 lõppeb kasutusõiguse leping 31. mail 2023. aastal. Jahindusnõukogule on esitatud 311 pikendamise taotlust ja kokku on saadud 305 toetavat seisukohta. Keskkonnaametile on esitatud pikendamistaotlusi 284 ja veel esitamata on 16. Keskkonnaamet on pikendanud 215 luba.

Juhime kõigi jahiseltside tähelepanu sellele, et avaldus oleks esitatud õigeaegselt. Tuginedes Keskkonnaameti andmetele on ametile esitamata veel 16 jahipiirkonna avaldused