Keskkonnaamet pikendas Raplamaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube

Keskkonnaamet pikendas Raplamaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube

602
Foto: Aimar Rakko

Keskkonnaamet pikendas 24. oktoobril Raplamaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube.

Pikendatud said 11 jahipiirkonna (Järvakandi, Kaiu, Kohila, Kehtna, Külmalliku, Palamulla, Põrsu, Päärdu, Rapla, Urevere ja Vardi) kasutusõiguse load.

Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg 1 on jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamine Keskkonnaameti pädevuses. Jahiseaduse § 18 lg 1 järgi pikendatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust järgmiseks kümneks aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud kuus kuud enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemist jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale vastava taotluse koos jahindusnõukogu toetava seisukohaga.

Jahiseaduse § 18 lg 2 ammendava loetelu järgi ei pikendata jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust kui:

1) loa taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;

2) jahindusnõukogu ei ole loa kehtivuse pikendamist toetanud;

3) jahipiirkonna kasutaja ei ole täitnud jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi.

Kasutusõiguse loa (KÕL) pikendamise osas on jäänud 36 päeva, et esitada Keskkonnaametile taotlus, millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus. Jahindusnõukogu heakskiidu on seni saanud 289 jahipiirkonda. See on 88% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 184 jahipiirkonnal.