Reklaam ja kuulutused ajakirjas Eesti Jahimees

Reklaam ja kuulutused ajakirjas Eesti Jahimees

Kuulutused  |  Reklaam

Kuulutused eraisikule

Reakuulutuse hind 3,20 €
Reakuulutus koos pildiga 6,40 €
Kuulutus ajakirja ja kodulehele 10 €

Kuulutus on üleval kuu aega, kuulutuse pikkus kuni 200 tähemärki.

Kuulutus saata jahimees@ejs.ee, märksõnaga ‘kuulutus ajakirja’.

Kuulutuse eest tasuda Eesti Jahimeeste Seltsi arvele EE541010052038296002, märksõnaga ‘kuulutus ajakirja’.

Küsimuste puhul pöörduda jahimees@ejs.ee või tel 5685 4412.

Reklaam

Ajakirja- ja bännerreklaami huvi korral võtke ühendust Küllike Ormusega,  tel 528 7418, kyllike@menuk.ee.