Jahindusnõukogu heakskiidu said Viljandi, Harju ja Põlva jahipiirkonnad

Jahindusnõukogu heakskiidu said Viljandi, Harju ja Põlva jahipiirkonnad

782
Foto: Pixabay

Septembris toimusid Viljandi-, Harju- ja Põlvamaa jahindusnõukogu koosolekud, kus pikendati jahipiirkondade kasutusõiguse lube.

Viljandimaal toimus septembri keskel jahindusnõukogu koosolek, kus taodeldi 13 jahipiirkonna kasutusõiguse lubade pikendamist. Jahindusnõukogu otsustas konsensuslikult toetada 12 jahipiirkonna kasutusõiguse lubade pikendamist.

Harjumaal toimus septembri lõpus jahindusnõukogu koosolek, kus taodeldi 5 jahipiirkonna kasutusõiguse lubade pikendamist, millest 2 said heakskiidu.

Põlvamaal toimus septembri lõpus jahindusnõukogu koosolek, kus taodeldi 2 jahipiirkonna kasutusõiguse lubade pikendamist, mõlmead said heakskiidu.

57 päeva on jahipiirkondadel jäänud Keskkonnaametile taotluse esitamiseks (millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus). Jahindusnõukogu heakskiidu on saanud tänaseks 283 jahipiirkonda. See on 86% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 105 jahipiirkonnal.

Vastavalt jahiseadusele antakse jahipiirkondadele Keskkonnaameti (KeA) poolt kasutusõiguse load, mis kehtivad 10 aastat. Enamus neist pikendati 2013. aastal jahiseadusega, seega hakkab nende kehtivusaeg läbi saama.