Heakskiidu saanud jahipiirkondade arv ületas maagilise 50% piiri

Heakskiidu saanud jahipiirkondade arv ületas maagilise 50% piiri

978
Foto: Flickr

Viimase kahe nädala jooksul said suur hulk jahipiirkondasid jahindusnõukogudes heakskiidu kasutusõiguse lubade (KÕL) pikendamiseks. Pikendamisprotsess on kulgenud üllatavalt edukalt.

EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on valdav enamik seltsidest aktiivselt tegutsemas ja see kajastub ka heades tulemustes. „Juba aasta alguses on üle 50% seltsidest saanud teenitult heakskiidu jahindusnõukogudes. Selle eest suur tänu jahiseltsidele ära tehtud suure töö eest kogukonnas. Maakondlikeks lipulaevadeks on siin Tartumaa, kes oli Tartu Jahindusklubi näol protsessi käivitamise võimas katalüsaator. Piisav lepingutega kaetus on järgmise 10 aastaks meie ühise jahinduse edukaks arenguks hädavajalik,“ lisas Korts.

EJS-i juhatuse koosolekutel on juhatuse liikmed väljendanud muret osade seltside üle, kes pole piisava tempoga liikunud ja KÕL-i pikendamise protsessi tähtsustanud. Seetõttu on oluline, et ka need seltsid, kes pole veel jahindusnõukogudele avaldusi nõusoleku saamiseks esitanud seda teeksid. Ees on suvi ja puhkused, kus lepingute sõlmimine ja pikendamistoimingud võivad olla raskemini teostatavad. Kõik, kes soovivad KÕL-i pikendada, on vajalik esitada jahindusnõukogude nõusolek koos pikendamisavaldusega Keskkonnaametile hiljemalt selle aasta 30. novembriks. Kuna aga menetlus jahindusnõukogus võib aega võtta mitmed kuud, siis on operatiivne tegutsemine vajalik.

Raplamaa esindaja ja EJS-i juhatuse liikme Tiit Tammsaare sõnul on jahimehed ära teinud kõva töö ja juba ilmnevad tulemused. „Valdav enamik on aru saanud, kui oluline see protsess ja lepingute sõlmimine on. Vastavalt jahindusnõukogu tööplaanile on järgmised istungid aprillis ja mais. Sealt tuleb tublisti lisa,“ lisas Tammsaar. 

Jahindusnõukogudes tehti järgmised otsused:

 • Hiiumaa jahindusnõukogus said kasutusõiguse pikendamiseks esitatud 8-st taotlusest loa 6 jahipiirkonda: Emmaste, Kõrgessaare, Leluselja, Määvli, Pühalepa ja Suuremõisa.
 • Läänemaa jahindusnõukogus said kasutusõiguse pikendamiseks esitatud 14-st taotlusest loa 12 jahipiirkonda: Tuudi, Vatla, Martna, Noarootsi, Kullamaa, Luiste, Taebla, Massu, Palivere, Linnamäe, Kasari ja Haapsalu.
 • Tartumaa jahindusnõukogus said kasutusõiguse pikendamiseks esitatud 2-st taotlusest loa 1 jahipiirkond: Tähtvere.
 • Raplamaa jahindusnõukogus said kasutusõiguse pikendamiseks esitatud 8-st taotlusest loa 7 jahipiirkonda: Leva, Haimre, Vigala, Käru, Valtu, Külmallika ja Valgu.
 • Järvamaa jahindusnõukogus said kasutusõiguse pikendamiseks esitatud 16-st taotlusest loa 11 jahipiirkonda: Ambla, EPT, Esna, Imavere, Kirna, Jüriöö, Järva-Jaani, Oisu, Koigi, Lõõla ja Lehtse.
 • Jõgevamaa jahindusnõukogus said kasutusõiguse pikendamiseks esitatud 6-st taotlusest loa 5 jahipiirkonda: Torma, Laiuse, Palamuse, Jõgeva ja Kullavere.
 • Harjumaa jahindusnõukogus said kasutusõiguse pikendamiseks esitatud 10-st taotlusest loa 4 jahipiirkonda: Põhja-Kõrvemaa, Tammiku, Padise ja Rae.
 • Viljandimaa jahindusnõukogus said kasutusõiguse pikendamiseks esitatud 5-st taotlusest loa 4 jahipiirkonda: Sürgavere, Suislepa, Lembitu ja Leie.
 • Pärnumaa jahindusnõukogus said kasutusõiguse pikendamiseks esitatud 4-st taotlusest loa 2 jahipiirkonda: Kurgja ja Jõõpre.
 • Põlvamaa jahindusnõukogus said kasutusõiguse pikendamiseks esitatud 10-st taotlusest loa 3 jahipiirkonda: Peri, Värska ja Orava.
 • Võrumaa jahindusnõukogus said kasutusõiguse pikendamiseks esitatud 22-st taotlusest loa 10 jahipiirkonda: Mõniste, Meremäe, Varstu, Misso, Illi, Hino, Lasva, Võhandu, Viitina, Obinitsa.

Vastavalt jahiseadusele antakse jahipiirkondadele Keskkonnaameti (KeA) poolt kasutusõiguse load, mis kehtivad 10 aastat. Enamik neist pikendati 2013. aastal jahiseadusega, seega hakkab nende kehtivusaeg läbi saama.

EJS on oma kodulehel loonud loenduri, mille abil on võimalik saada operatiivset infot, kui paljud jahipiirkonnad on saanud jahindusnõukogudelt heakskiidu, kui mitu kasutusõiguse luba on pikendatud ja kui palju aega on jäänud Keskkonnaametile taotluse esitamiseks

Seni on jahipiirkondadel jäänud 271 päeva Keskkonnaametile taotluse esitamiseks (millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus). Jahindusnõukogu heakskiidu on saanud tänaseks 178 jahiseltsi. See on 55% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 70 jahipiirkonnal.