Õppematerjalid

Õppematerjalid

Jahindusalased õppematerjalid on nii noorjahimeestele kui ka teistele jahindus- ja loodushuvilistele.

 e-materjalid | Õppematerjalid lasteaedadesse ja koolidesse Aastaraamatud | ÕppematerjalidVeelinnujahi õppematerjalid Ettekanded

 

e-materjalid

Jahitunnistuse taotleja e-õppematerjalid

Õppematerjalid lasteaedadesse ja koolidesse
INFOPLAKATID:

Abimaterjal metsloomade aastaring teema- ja töölehtede kasutamiseks

METSLOOMADE AASTARING: KEVAD, SUVI, SÜGIS, TALV

TOIDUVÕRGUSTIK

INIMESE JA ULUKI SUHTED

TÖÖLEHED:
 1. MAASTIK NIMEDEGA,
 2. MAASTIK NIMEDETA,
 3. METSLOOMADE SUURUSSUHTED,
 4. METSLOOMADE SUURUSSUHTED,
 5. METSLOOMAD – VÄRVIMINE & LÕIKAMINE I
 6. METSLOOMAD – VÄRVIMINE & LÕIKAMINE II
 7. METSLOOMADE POJAD
 8. PRUUNKARU TOIT
 9. KOPRA TOIT
 10. METSKITSE TOIT
 11. NIRGI TOIT
 12. METSISE TOIT
 13. SINIKAEL-PARDI TOIT
 14. METSLOOMA AASTARING
 15. METSLOOMA ELUALA SUURUS
 16. TOIDUVÕRGUSTIK 
 17. INIMESE JA ULUKITE SUHTED
Aastaraamatud

Aastaraamat 2022
Aastaraamat 2021
Aastaraamat 2020
Aastaraamat 2019
Aastaraamat 2018
Aastaraamat 2017
Aastaraamat 2016


Õppematerjalid

Veelindude määramine (autor Kaarel Roht)
Ulukite iseloomustavad andmed (Anne Kirk)
Eesti kiskjad (Tartu Jahindusklubi)
Jahilaskmise ABC – Teejuht täpsemate laskudeni
Jahikoerad
Ulukid
Jäljeaabits
Eesti jahiulukite nimekiri eri keeltes
Imetajate jäljed
Marutaud ja selle tõrje Eestis
Ulukite jäljevihik ja nutitelefoni rakenduse info
Jahimehe käsiraamat (Teaduse kirjastus, Tallinn, 1913)
Jahimeeste käsiraamat (Koost. M. Treumann. Jahimeeste Seltsi kirjastus. Tallinn, 1924)
Jahinduse käsiraamat (Koost.F. Reidolf. Riigimaade ja metsade valitsuse väljanne. 1938)
Keskkonnaagentuuri kodulehekülg -> ulukid -> vaatluslehed ja ankeedid
Trofeeõpe
Jahilinnud
Ulukite haigused
Valik ulukite tegevusjälgi
Valik ulukite koljusid
Ulukite jäljed
Ulukite tegevusjälgede test 
Ulukite jälgede test
Ulukite koljude test
Ulukiloendus
Ulukihoole
Verejälg
Jahisaagi esmane töötlemine
Koerte esmaabi
Ulukite kasvatamine tehiskeskkonnas
Ulukikahjustused
1-keskkonnakaitse-alused 
1-okoloogia 
2-ajalugu 
Video! Hundid ründavad jahikoera
Käsiraamat “Seakatk ja bioohutuse tagamine jahipidamisel” (inglise k)

Jahinduse ülevaade aastaraamatus “Mets 2017”

Ulukite lihasproovide võtmine ja laboratooriumisse saatmine trihhinelloosile uurimiseks ja kaaskiri (uuendatud 2015)

Soovitav materjal:

Jahiraamat (laenutatav EJSist)
Jahilaskmise ABC
Väikekiskjate küttimine
Jahimehe käsiraamat (T. Randla, 1979)
Imetajate ja lindude määrajad

Veelinnujahi õppematerjalid

Veelinnud 
Jahilinnud
Jahieeskiri
Jahiseadus
Keskkonnaministri määrus” Nõuded välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahitunnistuse saanud isikule veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitavale koolitusele, koolitajale ning koolituse maht ja läbiviimise kord
Seletuskiri jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu juurde
Veelinnumääraja jahimehele (Kaarel Roht)
Eesti jahinduse hea tava (ENG, RUS, FI, DE, IT)
Väikeulukite loetelu
EJSi pöördumine seoses alanud veelinnujahiga
Juhend külalisjahimehe koolitamiseks
Nõukogu direktiivil põhinev (loodusliku linnustiku kaitse kohta) põhinev jahipidamist käsitlev juhend dokument “Linnudirektiiv”
Jätkusuutlik jahindus ja Natura 2000 (inglise k)
EJ 4/2018: Veelinnujahist ja jahituristidest
Maaelu: Eesti karmistas veelinnujahi tingimusi (lk 8)
Maaleht: Eesti Jahimeeste Seltsi presidendi Margus Puusti ja tegevjuhi Tõnis Kortsu avalik pöördumine linnujahi teemal
Sinu Mets: Linnujahihooaeg algas koolitusega (lk 12)

Ettekanded