Raplamaal sai jahindusnõukogu heakskiidu mitu jahipiirkonda

Raplamaal sai jahindusnõukogu heakskiidu mitu jahipiirkonda

843
Foto: EJS

5. oktoobril toimus Raplamaa jahindusnõukogu, mis andis heakskiidu kasutusõiguse lubade pikendamiseks kuuele jahipiirkonnale.

Raplamaa jahindusnõukogule esitati kokku seitse taotlust, kuus neist said heakskiidu.

46 päeva on jahipiirkondadel jäänud Keskkonnaametile taotluse esitamiseks (millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus). Jahindusnõukogu heakskiidu on saanud tänaseks 289 jahiseltsi. See on 88% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 153 jahipiirkonnal.

Vastavalt jahiseadusele antakse jahipiirkondadele Keskkonnaameti (KeA) poolt kasutusõiguse load, mis kehtivad 10 aastat. Enamus neist pikendati 2013. aastal jahiseadusega, seega hakkab nende kehtivusaeg läbi saama.