Blanketid

Blanketid

Jahimehele  |  Välisriigi kodanikule (for foreign citizens)  |  Halduslepingu partnerile | Maakasutajale | Vaatluskaardid |

Jahimehele

Taotlus Eesti kodaniku jahitunnistuse saamiseks, vahetamiseks ja pikendamiseks – Wordi fail välja printimiseks SIIT (kaks taotlust ühel lehel SIIT), PDF-fail välja printimiseks SIIT (kaks taotlust ühel lehel SIIT) ja täidetav PDF-vorm SIIT.

Jahirelva ja laskemoona üleandmise vastuvõtmise akt kuni 5 ööpäevaks (jahipidamiseks või sportvõistlustel osalemiseks)

Ühisjahist osavõtjate nimekiri (kuni 24 osalejat)

Ühisjahist osavõtjate nimekiri (kuni 63 osalejat)

Lihakäitlemise koha taotlus

Deklaratsioon uluki esmakontrolli kohta 

Aruande vorm kütitud metssigadelt proovi võtmise kohta

Aruande vorm kõrvaldatud metssigade kohta

Aruande vorm kütitud emiste kohta

Aruande vorm surnuna leitud või haigetena kütitute kohta

Kaaskiri Sigade Aafrika katku uurimiseks metssigadel

Kaaskiri Trihhinella proovide uurimiseks

Koolituste tagasisideankeet

Vaatluskaardid ja ankeedid

Hirvevaatluskaart (xls)

Hundi, ilvese ja šaakali vaatlusleht (xls) (pdf)

Karu vaatlusleht (pdf)

Metskitse vaatlusleht (pdf)

Metskitse ja metssea vaatlusleht (xls)

Põdra vaatluskaart (xls)

Metssea vaatluskaart (pdf) (xls)

Kütitud hallhülge ankeet (pdf) (doc)

Kütitud hundi, ilvese, karu või šaakali ankeet (pdf) (doc)

Ruutloenduse GPS tööleht (xls)

Ulukiruudu loendusankeet (pdf)

 

Välisriigi kodanikule (for foreign citizens)

Taotlus välisriigi kodaniku jahitunnistuse, suuruluki laskekatse tunnistuse saamiseks ja jahipidamisõiguse tasu maksmiseks – Wordi fail täitmiseks, salvestamiseks ja saatmiseks SIIT,  PDF-fail välja printimiseks SIIT.

Application to get an Estonian hunting license and/or a big game shooting test for a foreign citizen 

Application to get an Estonian hunting license and/or a big game shooting test for a foreign citizen (for many hunters)

Contract for the use of immovable(s) for hunting (doc)

Договор об охотничьем использовании объекта (-ов) недвижимости (doc)

Taotlus välisriigi kodaniku jahitunnistuse ja suuruluki laskekatse tunnistuse saamiseks (15-realise tabeliga) (PDF)

TÕEND välisriigi kodanikust veelinnujahimehele koolituse läbimise kohta. PDF: ESTENITRUSDE Word:ENGITDERUS

Halduslepingu partnerile

Jahidokumentide väljastamise aruanne (xls), (pdf)
Suuruluki laskekatse sooritamise protokoll (xls), (pdf)

Maakasutajale

Riigimaa jahindusliku kasutuse leping (doc)
Kinnisasja jahindusliku kasutamise näidisleping (doc)