Saaremaal said jahindusnõukogu heakskiidu 16 jahipiirkonda

Saaremaal said jahindusnõukogu heakskiidu 16 jahipiirkonda

1439
Saaremaa jahindusnõukogu. Foto: EJS

12. jaanuaril toimus Saaremaal jahindusnõukogu koosolek, kus muuhulgas arutleti jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise üle. Heakskiidu lubade pikendamiseks said 16 jahipiirkonda.

Saaremaa jahindusnõukogule esitati kokku 17 taotlust, millest heakskiit anti 16-le. Heakskiidu kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamiseks said Tornimäe, Torgu, Leisi, Valjala, Võhma, Kuumi, Kaavi, Pihtla, Pärsama, Metsküla, Lümanda, Kärla, Laugi, Aste, Liiva ja Tamse jahipiirkond. Salme jahipiirkonna osas nõukogu konsensust hetkel ei saavutanud.

320 päeva on jahipiirkondadel jäänud Keskkonnaametile taotluse esitamiseks (millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus). Jahindusnõukogu heakskiidu on saanud 106 jahipiirkonda. See on 32% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 52 jahipiirkonnal.

Vastavalt jahiseadusele antakse jahipiirkondadele Keskkonnaameti (KeA) poolt kasutusõiguse load, mis kehtivad 10 aastat. Enamus neist pikendati 2013. aastal jahiseadusega, seega hakkab nende kehtivusaeg läbi saama. KeA on soovitanud pikendamisprotsessiga varem peale hakata, et menetlus kulgeks häireteta ja avaldused ei kuhjuks.