Keskkonnaamet pikendas Võrumaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube

Keskkonnaamet pikendas Võrumaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube

223
Foto: EJS

Keskkonnaamet pikendas 12. detsembril Võrumaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube.

Pikendatud said 24 jahipiirkonna (Antsla, Haanja, Hino, Illi, Krabi, Kääpa, Lasva, Lepistu, Linda, Meremäe, Misso, Mõniste, Obinitsa, Ruusmäe, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Vastseliina, Võhandu, Võru, Väimela, Rõuge, Koemetsa ja Viitina) kasutusõiguse load. 

Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg 1 on jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamine Keskkonnaameti pädevuses. Jahiseaduse § 18 lg 1 järgi pikendatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust järgmiseks kümneks aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud kuus kuud enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemist jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale vastava taotluse koos jahindusnõukogu toetava seisukohaga.

Jahiseaduse § 18 lg 2 ammendava loetelu järgi ei pikendata jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust kui:

1) loa taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;

2) jahindusnõukogu ei ole loa kehtivuse pikendamist toetanud;

3) jahipiirkonna kasutaja ei ole täitnud jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi.

Jahindusnõukogu heakskiidu on seni saanud 309 jahipiirkonda. See on 96% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 272 jahipiirkonnal.