Pikendati Saaremaa jahipiirkonna kasutusõiguse luba

Pikendati Saaremaa jahipiirkonna kasutusõiguse luba

738
Orissaare jahiseltsi liikmed ühisjahil. Foto: erakogu

Keskkonnaamet pikendas 24. septembri korraldusega Saaremaa Orissaare jahipiirkonna kasutusõiguse luba.

Orissaare Jahimeeste Selts esitas Keskkonnaametile taotluse pikendamaks kasutusõiguse lube järgmiseks 10 aastaks. Koos taotlusega esitasid jahiseltsid jahindusnõukogu nõusoleku taotlejate jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamise kohta.

Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg 1 on jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamine Keskkonnaameti pädevuses. Jahiseaduse § 18 lg 1 järgi pikendatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust järgmiseks kümneks aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud kuus kuud enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemist jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale vastava taotluse koos jahindusnõukogu toetava seisukohaga.

Jahiseaduse § 18 lg 2 ammendava loetelu järgi ei pikendata jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust kui:

1) loa taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;

2) jahindusnõukogu ei ole loa kehtivuse pikendamist toetanud;

3) jahipiirkonna kasutaja ei ole täitnud jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi.

Kasutusõiguse loa (KÕL) pikendamise osas on jäänud 433 päeva, et esitada Keskkonnaametile taotlus, millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus. Jahindusnõukogu heakskiidu on seni saanud 36 jahiseltsi. See on 11,4% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 29 jahipiirkonnal.