Keskkonnaamet pikendas Järva-, Hiiu- ja Saaremaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube

Keskkonnaamet pikendas Järva-, Hiiu- ja Saaremaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube

853
Foto: EJS

Keskkonnaamet pikendas 7. oktoobril Järvamaa, Saaremaa ja Hiiumaa jahipiirkondade kasutusõiguse lube.

Järvamaa taotles 18 jahipiirkonna kasutusõiguse lubade pikendamist ning kõik said ka pikendatud.

Hiiumaal pikendati kuue jahipiirkonna kasutusõiguse lube ning Saaremaal said pikenduse neli jahipiirkonda.

Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg 1 on jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamine Keskkonnaameti pädevuses. Jahiseaduse § 18 lg 1 järgi pikendatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust järgmiseks kümneks aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud kuus kuud enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemist jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale vastava taotluse koos jahindusnõukogu toetava seisukohaga.

Jahiseaduse § 18 lg 2 ammendava loetelu järgi ei pikendata jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust kui:

1) loa taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;

2) jahindusnõukogu ei ole loa kehtivuse pikendamist toetanud;

3) jahipiirkonna kasutaja ei ole täitnud jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi.

Kasutusõiguse loa (KÕL) pikendamise osas on jäänud 53 päeva, et esitada Keskkonnaametile taotlus, millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus. Jahindusnõukogu heakskiidu on seni saanud 283 jahipiirkonda. See on 86% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 153 jahipiirkonnal.