Jahindusnõukogu heakskiidu on saanud mitmed jahipiirkonnad

Jahindusnõukogu heakskiidu on saanud mitmed jahipiirkonnad

1467
Foto: EJS

Keskkonnaamet avaldas hiljuti jahindusnõukogu protokollid, kus pikendati Võrumaa, Saaremaa ja Läänemaa kasutusõiguse lube.

Võrumaal toimus jahindusnõukogu koosolek juuli lõpus, kus taodeldi 14 jahipiirkonna kasutusõiguse lubade pikendamist. Jahindusnõukogu otsustas konsensuslikult toetada 13 jahipiirkonna kasutusõiguse lubade pikendamist.

Saaremaal toimus jahindusnõukogu koosolek augusti lõpus, kus taodeldi 4 jahipiirkonna kasutusõiguse lubade pikendamist, millest 3 said heakskiidu.

Läänemaal toimus jahindusnõukogu koosolek septembri alguses, kus taodeldi 3 jahipiirkonna kasutusõiguse lubade pikendamist, millest 2 said heakskiidu.

82 päeva on jahipiirkondadel jäänud Keskkonnaametile taotluse esitamiseks (millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus). Jahindusnõukogu heakskiidu on saanud tänaseks 265 jahipiirkonda. See on 80% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 82 jahipiirkonnal.

Vastavalt jahiseadusele antakse jahipiirkondadele Keskkonnaameti (KeA) poolt kasutusõiguse load, mis kehtivad 10 aastat. Enamus neist pikendati 2013. aastal jahiseadusega, seega hakkab nende kehtivusaeg läbi saama.