Keskkonnaamet pikendas mitme jahipiirkonna kasutusõiguse lube

Keskkonnaamet pikendas mitme jahipiirkonna kasutusõiguse lube

647
Foto: EJS

Keskkonnaamet pikendas 15. novembril Pärnumaa, Läänemaa ja Hiiumaa jahipiirkonna kasutusõiguse lube.

Pärnumaal pikendati 7 jahipiirkonna (Aruvälja, Kihnu, Pööravere, Jõõpre, Suigu, Kurgja ja Vana-Varbla) kasutusõiguse lube.

Läänemaal pikendati 4 jahipiirkonna (Kasari, Lihula, Riguldi ja Taebla) kasutusõiguse lube.

Hiiumaal pikendati 2 jahipiirkonna (Käina ja Tahkuna) kasutusõiguse lube.

Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg 1 on jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamine Keskkonnaameti pädevuses. Jahiseaduse § 18 lg 1 järgi pikendatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust järgmiseks kümneks aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud kuus kuud enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemist jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale vastava taotluse koos jahindusnõukogu toetava seisukohaga.

Jahiseaduse § 18 lg 2 ammendava loetelu järgi ei pikendata jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust kui:

1) loa taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;

2) jahindusnõukogu ei ole loa kehtivuse pikendamist toetanud;

3) jahipiirkonna kasutaja ei ole täitnud jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi.

Kasutusõiguse loa (KÕL) pikendamise osas on jäänud 13 päeva, et esitada Keskkonnaametile taotlus, millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus. Jahindusnõukogu heakskiidu on seni saanud 303 jahipiirkonda. See on 94% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 214 jahipiirkonnal.