Juhendid

Juhendid

Üldine Metsis | Jahis 

Rakenduste Jahis ja Metsis kasutusjuhendid.

Jahise arendamisel on prioriteediks seadusest tulenevate kohustuste mugav täitmine e-keskkonnas ning paberivaba jahipidamise võimaldamine e-dokumentide kasutamise näol. Operatiivne statistika aitab paremini ulukite populatsiooni majandada. Täna saab keskkonnas pidada arvestust jahilubade üle, koguda ulukiseire andmeid ning hallata maaomanikega sõlmitud lepinguid.

Infosüsteemi Metsis eesmärk on täita kvaliteetselt halduslepingust tulenevaid ülesandeid. Metsis annab kasutajale võimaluse kontrollida jahitunnistuse ja suuruluki laskekatsetunnistuse kehtivust, muuta oma kontaktandmeid, hallata erinevaid teavitusi, registreeruda jahitunnistuse taotleja kursustele ja eksamitele, lahendada proovieksameid ja teostada teisi jahimehele olulisi toiminguid.

ÜLDINE

Parooli loomine rakendustesse sisenemiseks

METSIS

Jahitunnistuse taotleja kursusele registreerumine ja proovieksamite lahendamine
E-taotluse esitamine jahitunnistuse pikendamiseks 

JAHIS

Jahise süsteemis kasutusel olevate rollide kirjeldused

Jahiload

Jahiloa väljastaja – elektroonsed suuruluki jahiload
Jahimees – elektroonsete suuruluki jahilubade kasutamine

Ulukiseire
Haneliste seireandmete sisestamine Jahise äpis
Jahimaakorraldaja