Kilde jahindusest 100 aastat tagasi: oktoober

Kilde jahindusest 100 aastat tagasi: oktoober

895
Foto: Flickr

Meie metsa jahiloomad ja -linnud

Nugis. Kirjeldataval ajajärgul arvati nugiste perre ka määr, saarmas, narits e. soosaarmas, tuhkur, lahits, nirk ja muidugi nugis. Nugist nimetati ka kärbiks. Nugise peamisteks saakloomadeks olid teder, metsis, laanepüü, sookana, jänes, orav ja mitmed hiired. Maiustab ka linnumunadega ja puuviljadega. Söögiks ei kasuta mutti ja ussi, kuigi murrab neid. Tollal arvati, et nugisel on jooksuaeg jaanuaris-veebruaris. Nugise talvist nahka hinnati väga kõrgelt, mistõttu temale väga hoolsalt jahti peeti ja nugise arvukus oli väike. Värske lumega jahiti nugist jälgi mööda aga peeti jahti ka raudade ja lõksudega.
Määr. Määr on kohmakas lühikeste jalgadega loom. Päeval püsib urgudes, öösel käib saagijahil. Toitub nii loomsest kui taimsest toidust. Külmade tulekul uinub talveunne. Jahti peetakse peamiselt urgudes taksikoeraga, kes looma välja peletab või suunab tupikurgu, kust see välja kaevatakse. Inglismaal seatavat urusuudmele ka kott, kuhu peletatud loom sisse satub.

Kodusel viisil lindude ja loomade täistoppimine

Nii mõnigi kütt sooviks oma koju looma-linnu topist. Paraku napib aga inimesi, kes topiseid valmistaks. Ka töö eest küsitav hind on paljudele liiga suur. Allpool tuuakse mõned näpunäited, kuidas ise loomatopist valmistada. Kui esimene läheb nö. „aiataha“ ei maksa veel käega lüüa. Topiste valmistamiseks on vaja järgmisi tööriistu: kaks väikest nuga, millest üks on kõvera teraga, naaskel, käärid mille otsad võiks olla kõverad, tangid, mitmes jämeduses õmblusnõelad ja niidid, pisikesed näpitstangid, puuvilla, kipsi, höövellaaste, nahaparkimise segu, jämedamat traati, vesivärvid, piirituse lakki, väike haamer koos naeltega. Esimene raskem ja tähelepanu nõudvam töö on kütitud loomalt-linnult naha nülgimine. Hoiduda tuleb sisselõigetest ja karvade sulgede liigsest määrdumisest verega. Määrdunud kohad kohe puhastada ja raputada peale kuiva kipsi. Linnu puhul teha esimene lõige piki kõhtu sabani välja ja seejärel sõrmedega surudes nahk nülgida kuni jalgadeni ning jalad lahti lõigata. Edasi nülgida nahk kogu kehalt ja sabasulgede rootsud kääridega läbi lõigata.

Järgneb..

Arvi Lepisk