Kilde jahindusest sada aastat tagasi: aprill

Kilde jahindusest sada aastat tagasi: aprill

854
Foto: Flickr

Aprillis jagame arvamusi toonase jahiseaduse kava kohta.

Üheks puuduseks leitakse, et jahilubasid annab välja asutus, kellel pole võimalusi jahiseaduse rikkumisi kontrollida. Arvamusi on ka jahipiletite väljastamise kohta, kus tuuakse välja, et ühe maakonnavalitsuse asemel saab jahipileteid välja anda kaks riigiasutust ja eraomanik. Probleemi nähakse maksu kogumises riigi kasuks. Soovitatakse jahipiletite ja -lubade väljaandmine koondada ühe asutuse kätte, kes peaks ka täpset arvestust. Selleks asutuseks võiks olla metsavalitsus või moodustada hoopis jahikomitee, kuhu kuuluksid asjast huvitatute esindajad.

Jahiseaduse kavas on kahe silma vahele jäänud jahipidamine merel ja maakohtades, mis on antud põlisele rendile. Otsustamist vajab, kas jahipidamine merel on kõigile vaba ja kas põlisrentnikel on jahiõigus. Soovitatakse jahipidamine merel võrdsustada jahiga riigimaal ja põlisrentnikud võrdsustada jahi osas eramaaomanikega.

Ajakirja aprillinumbris on ära toodud ka Põllutööministeeriumi üldine määrus kalapüügi korraldamiseks.