Jahipiirkonna kasutuse õiguse luba

Jahipiirkonna kasutuse õiguse luba

Juhend | Materjalid |

Juhend

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemine ja pikendamine (PDF)

Materjalid

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamine (PPT)

EJS-i kiri – abistav juhend jahipiirkonna kasutajatele jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamiseks (12.04.2021)

Keskkonnaameti kiri täiendatud jahindusnõukogu töökorra eelnõuga
tutvumiseks (09.03.2021)

EJS-i kiri ettepanekuteks jahindusnõukogu töökorra osas (08.01.2021)