Jahipiirkonna kasutuse õiguse luba

Jahipiirkonna kasutuse õiguse luba

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamine

on jäänud Keskkonnaametile taotluse esitamiseks (millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus). Jahindusnõukogu heakskiidu on saanud 72 jahiseltsi. See on 22% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 40 jahipiirkonnal.

Juhendid | Materjalid |

Juhendid

Jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamise kokkulepe (PDF)

Keskkonnaameti juhis jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamiseks (Docx)

EJS-i juhis jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemiseks ja pikendamiseks (PDF)

Materjalid

ÜMO jahinduslepingutest (PPT)

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamine (PPT)

EJS-i liikmed küsivad, ÜMO vastab (PDF)

EJS-i kiri – abistav juhend jahipiirkonna kasutajatele jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamiseks (12.04.2021)

Keskkonnaameti kiri täiendatud jahindusnõukogu töökorra eelnõuga
tutvumiseks (09.03.2021)

EJS-i kiri ettepanekuteks jahindusnõukogu töökorra osas (08.01.2021)