Jahipiirkonna kasutuse õiguse luba

Jahipiirkonna kasutuse õiguse luba

Juhendid | Materjalid | Lepingute näidised

Juhendid

Jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamise kokkulepe (PDF)

Keskkonnaameti juhis jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamiseks (Docx)

EJS-i juhis jahipiirkonna kasutusõiguse loa taotlemiseks ja pikendamiseks (PDF)

Materjalid

ÜMO jahinduslepingutest (PPT)

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamine (PPT)

EJS-i liikmed küsivad, ÜMO vastab (PDF)

EJS-i kiri – abistav juhend jahipiirkonna kasutajatele jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamiseks (12.04.2021)

Keskkonnaameti kiri täiendatud jahindusnõukogu töökorra eelnõuga
tutvumiseks (09.03.2021)

EJS-i kiri ettepanekuteks jahindusnõukogu töökorra osas (08.01.2021)

 

Lepingute näidised

Kinnisasja jahindusliku kasutamise näidisleping 

Kinnisasja kasutamise nõusolek

RMK jahimaade kasutamise tüüpleping

Eesti Erametsaliidu poolt soovitatud jahimaade kasutamise leping

ÜMO Maa jahindusliku kasutamise leping

ÜMO Maa jahindusliku kasutamise leping tasuga

ÜMO lepingu lisa 1

Ulukikahju ennetamise leping