Ilmus Eesti Jahimees 5/2022

Ilmus Eesti Jahimees 5/2022

651

Eesti Jahimees sügisnumber toob fookusesse suurkiskjate kaitse ja ohjamise tegevuskava.

Selle aasta alguses kinnitas keskkonnaamet suurkiskjate ‒ hundi, ilvese ja pruunkaru ‒ kaitse ja ohjamise tegevuskava järgnevaks kümneks aastaks. Kava koostas OÜ Rewild keskkonnaameti tellimisel. Eesti Jahimees palus suurkiskjate kaitse ja ohjamise kolmandat tegevuskava kommenteerima kava ühe põhikoostaja, bioloog Jaanus Remmi.

Samuti käis toimetus külas Väike-Maarjas toimetaval Gun&Shot jahindusühistul ning vaatas kuidas seal jahimaja on kerkinud. Veel viis tee meid Varblasse, kus pidasime jahijuttu juubilari Enn Mahoniga. „Väärtusta jahisaaki“ aasta teema puhul vestlesime nahkade kasutamisest köösner Meeri Kanarikuga.

Eelmist ajakirjanumbrit saab lugeda digiversioonina nüüd ka siit.

SISUKORD

6 EJS-i juhatuse septembrikoosolek
16 Suurkiskjate kaitse ja ohjamise tegevuskava 2022‒2031
22 Kuidas Baltikumis suhtutakse suurkiskjate salaküttimisse?
24 Jahindusnõukogude küttimiskokkulepped 2022/2023. jahiaastaks
26 Piiritusevabrikust jahimajaks
30 Enn Mahoni 70
34 Noorte jahindus- ja looduslaager Tartumaal
36 Minu esimene jahilaager
38 Noorjahimehed ja jahilaskmine
40 Plii keelustamine märgaladel
42 Pliimoon jahinduses ja teadlikkus sellest
44 Saame tuttavaks mägilase Oskariga!
48 Ukraina borš
50 Meeri Kanarik paneb jahimehed riidesse
54 Ääsmäe Jahiselts pidas metsarahva päeva
57 Eesti Jahimees 30
61 Külas Prantsusmaa jahimeestel
65 Ulukid teel
70 Vereta jahi veerandsada
74 Jahikoer
76 Moodsad padrunid: 8.6 Blackout