Õppematerjalid

Õppematerjalid

Jahindusalased õppematerjalid on nii noorjahimeestele kui ka teistele jahindus- ja loodushuvilistele.

 e-materjalid | Aastaraamatud | ÕppematerjalidVeelinnujahi õppematerjalid Ettekanded

 

e-materjalid

Jahitunnistuse taotleja e-õppematerjalid

Aastaraamatud

Aastaraamat 2018
Aastaraamat 2017
Aastaraamat 2016


Õppematerjalid

Veelindude määramine (autor Kaarel Roht)
Ulukite iseloomustavad andmed (Anne Kirk)
Eesti kiskjad (Tartu Jahindusklubi)
Jahikoerad
Ulukid
Eesti jahiulukite nimetusi eri keeltes
Jäljeaabits
Imetajate jäljed
Marutaud ja selle tõrje Eestis
Ulukite jäljevihik ja nutitelefoni rakenduse info
Jahimehe käsiraamat (Teaduse kirjastus, Tallinn, 1913)
Jahimeeste käsiraamat (Koost. M. Treumann. Jahimeeste Seltsi kirjastus. Tallinn, 1924)
Jahinduse käsiraamat (Koost.F. Reidolf. Riigimaade ja metsade valitsuse väljanne. 1938)
Keskkonnaagentuuri kodulehekülg -> ulukid -> vaatluslehed ja ankeedid
Trofeeõpe
Jahilinnud
Ulukite haigused
Ulukite jäljed
Ulukiloendus
Ulukihoole
Verejälg
Jahisaagi esmane töötlemine
Koerte esmaabi
Ulukite kasvatamine tehiskeskkonnas
Ulukikahjustused
1-keskkonnakaitse-alused 
1-okoloogia 
2-ajalugu 
Video! Hundid ründavad jahikoera
Käsiraamat “Seakatk ja bioohutuse tagamine jahipidamisel” (inglise k)

Jahinduse ülevaade aastaraamatus “Mets 2017”

Ulukite lihasproovide võtmine ja laboratooriumisse saatmine trihhinelloosile uurimiseks ja kaaskiri (uuendatud 2015)

Soovitav materjal:

Jahiraamat (laenutatav EJSist)
Jahilaskmise ABC
Väikekiskjate küttimine
Jahimehe käsiraamat (T. Randla, 1979)
Imetajate ja lindude määrajad

Veelinnujahi õppematerjalid

Veelinnud 
Jahilinnud
Jahieeskiri
Jahiseadus
Keskkonnaministri määrus” Nõuded välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahitunnistuse saanud isikule veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitavale koolitusele, koolitajale ning koolituse maht ja läbiviimise kord
Seletuskiri jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu juurde
Veelinnumääraja jahimehele (Kaarel Roht)
Eesti jahinduse hea tava (ENG, RUS, FI, DE, IT)
EJSi pöördumine seoses alanud veelinnujahiga
Juhend külalisjahimehe koolitamiseks
Nõukogu direktiivil põhinev (loodusliku linnustiku kaitse kohta) põhinev jahipidamist käsitlev juhend dokument “Linnudirektiiv”
Jätkusuutlik jahindus ja Natura 2000 (inglise k)
EJ 4/2018: Veelinnujahist ja jahituristidest
Maaelu: Eesti karmistas veelinnujahi tingimusi (lk 8)
Maaleht: Eesti Jahimeeste Seltsi presidendi Margus Puusti ja tegevjuhi Tõnis Kortsu avalik pöördumine linnujahi teemal
Sinu Mets: Linnujahihooaeg algas koolitusega (lk 12)

Ettekanded