Pikendati Lääne-Virumaa jahipiirkonna kasutusõiguse lube

Pikendati Lääne-Virumaa jahipiirkonna kasutusõiguse lube

663
Foto: EJS

Keskkonnaamet pikendas 21. septembri korraldusega Lääne-Virumaa jahipiirkonna kasutusõiguse lube.

Lääne-Virumaa seitse jahipiirkonda esitasid Keskkonnaametile taotluse pikendamaks kasutusõiguse lube järgmiseks 10 aastaks. Koos taotlusega esitasid jahiseltsid jahindusnõukogu nõusoleku taotlejate jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamise kohta.

Keskkonnaamet pikendas Mittetulundusühingu Hundisilma Jahinduse, Kiltsi Jahiseltsi, Sõmeru Jahindusühistu, Rakke Jahiseltsi, Viitna Jahindusühistu, Viru-Nigula Jahtkonna ja Jahindusühistu GUN&SHOT jahipiirkonna kasutusõiguse lube. 

Jahiseaduse § 14 lg 3 koosmõjus § 18 lg 1 on jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamine Keskkonnaameti pädevuses. Jahiseaduse § 18 lg 1 järgi pikendatakse jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust järgmiseks kümneks aastaks, kui jahipiirkonna senine kasutaja on esitanud kuus kuud enne jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse lõppemist jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale vastava taotluse koos jahindusnõukogu toetava seisukohaga.

Jahiseaduse § 18 lg 2 ammendava loetelu järgi ei pikendata jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivust kui:

1) loa taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;

2) jahindusnõukogu ei ole loa kehtivuse pikendamist toetanud;

3) jahipiirkonna kasutaja ei ole täitnud jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi.

Kasutusõiguse loa (KÕL) pikendamise osas on jäänud 433 päeva, et esitada Keskkonnaametile taotlus, millele on lisatud jahindusnõukogu heakskiitev otsus. Jahindusnõukogu heakskiidu on seni saanud 36 jahiseltsi. See on 11,4% pikendamisele kuuluvatest KÕL-idest jahipiirkondades. Kasutusõiguse luba on pikendatud 29 jahipiirkonnal.