Juhatuse maikuu koosolek

Juhatuse maikuu koosolek

2878Koosoleku avas ja seda viis läbi EJS president Margus Puust. Enne suvepuhkusi viimane korraline koosolek käsitles kaheksat sisulist punkti. Peale päevakorra kinnitamist vaadati läbi Vardi JS ja Eesti Naisküttide Seltsi liikmeksastumise avaldused. Mõlemad avaldused rahuldati ja EJS on kahe liikme ja nende kogemuse võrra rikkam.

Edasi kuulati VTA marutaudi projektijuhi Enel Niine ettekannet „Metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine ja selle järelekontroll.“ Tegevjuht Tõnis Korts kandis ette I kv eelarve ja see võeti teadmiseks.

Kuna EJS andmetel on RMK arvutamas kokku eelmisel perioodil tekkinud ulukikahjustusi, siis paluti seda teemat valgustama EJS juhatuse liiget ja RMK juhatuse esimeest Aigar Kallast. See, mida juhatuse liikmed kuulsid tekitas tõsist muret. Nimelt on mitmeis Eesti paigus ulukite poolt tekitatud kahjud riigimetsale üsna suured ja see justkui tähendaks ka kopsakaid kahjutasu summasid seltsidele. Kuna KAURi poolt soovitatud kogu küttimismaht oli isegi ületatud ja jahindusnõukogudes kokkulepitu täidetud, ei osanud juhatuse liikmetest keegi arvata, et riigi poolt võidakse välja tulla suurte kahjunõuetega. EJSi juhatus tegeleb selle teemaga väga tõsiselt edasi ja liikmetele edastatakse vastavasisuline ringkiri.

Juhatuse palve liikmetele on, et jahiseltside esindajad suhtleksid operatiivselt kohalike RMK esindajatega ja selgitaksid täpselt olukorda. Juhatus ei pea endiselt õigeks, et sellistes tingimustes vastutaks põdrakahjude eest ainult jahimehed.

Juhatuse liige Jaanus Põldmaa ettepanekul oli päevakorras punkt ühisjahtide korraldamisest SAKi aladel. Küsimus on, kas piirangud jätkuvad ka uuel jahihooajal. KKA poolt selgitas olukorda peadirektor Andres Onemar, kelle sõnutsi töö tippspetsialistide tasemel käib. Tema sõnul on tänane olukord hoopis teine kui tollal, mil piirangud kehtestati ja seetõttu vaadatakse kogu teema põhjalikult üle. Kogu pakett vaadatakse üle augustis, kus tehakse uued otsused. Tegevjuhi sõnul taotleb EJS seoses olukorra muutumisega piirangute osalist tühistamist ja leevendamist.

Ülevaate matmisteenuse lepingust VTAga tegi tegevjuht ja tutvustas juhatuse liikmetele vastavat aruandlust. Juhatus lubas tegevjuhil kasutada reservi EJS maja fassaadi renoveerimiseks. Enne seda oli vastava volituse andnud juhatusele EJS volinike koosolek.

Päevakord lõppes ülevaatega Lammasmäe kokkutuleku ettevalmistamisest. Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub septembris. Kui olukord seda nõuab, tullakse kokku erakorraliselt.JAGA