Eesti Jahimees artiklid

Eesti Jahimees artiklid

EJ 4/2017: Jahindusnõukogud on oma otsused langetanud

TEKST PRIIT VAHTRAMÄE, EJS-i juhatuse liige FOTO JÜRI JÕEPERA 21. juuliks 2017 on kõigi maakondade jahindusnõukogud langetanud otsused sõraliste (põder, hirv, metskits ja metssiga) küttimislimiitide ning...

EJ 4/2017: 100 jahipüssi Haapsalus

TEKST ja FOTOD JAANUS VAIKSOO Kogu Eesti Jahimeeste Seltsi juubeliaasta on Haapsalu raekojas avatud Eesti ajaloomuuseumi ning sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa muuseumid koostatud näitus “100...

EJ 2/2017: Kuidas meid nähakse, on meie enda teha ja kujundada

TEKST JANNO SIMM “Värdjad!”, “Idioodid!”, “Mõrtsukad!”, “Kas häbi ei ole laipadega pildistada?”, “Teid endid peaks maha laskma!” – kas tuleb tuttav ette? Sääraseid kommentaare võib kohata...

EJ 2/2017: Hirvlaste pabulahunnikute loendus

TEKST RAUNO VEEROJA, keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna peaspetsialist FOTO JÜRI JÕEPERA Eestis on põtrade talviste pabulahunnikute loendusi korraldatud siin-seal juba aastaid. Kahes eelmises Eesti Jahimehes kirjutasin ulukite talvisest...

EJ 2/2017: “Safari” ehk torm meiegi veeklaasis

TEKST JANNO SIMM Režissöör Seidl on öelnud: see on film puhkusest ja tapmisest. Ulrich Seidl sai kuulsaks 2012. aastal valminud filmitriloogiaga “Paradiis: armastus”, “Paradiis: usk” ja...

EJ2/2017: Koos kevadega algab karu seireandmete kogumise aeg

TEKST PEEP MÄNNIL Karud on ilmselt taliuinakust virgunud ja aktiivselt liikuma ning toitu otsima asunud. Aktiivselt hakatakse koguma ka vaatlusandmeid karude seisundi hindamiseks. Karuseire kohustus on...

EJ 2/2017: Kärntõbi – kahepalgeline nakkushaigus

TEKST ENEL NIIN FOTO JÜRI JÕEPERA Kärntõbi on parasitaarhaigus, mida põhjustab umbes 0,2-millimeetrine ja seega paljale silmale nähtamatu lest Sarcoptes scabiei. Varakevadel pöördutakse veterinaar- ja toiduametisse...

EJ 1/2017: Jahimehe kuvand ühiskonnas I

TEKST TIIT RANDVEER Juba 1940. aastatest lähtutakse ulukimajanduses ja liigikaitses arusaamast, et ulukiasurkondi mõjutab looduslike teguritega vähemalt samal määral ja vahel enamgi inimeste, täpsemalt huvirühmade...

EJ 1/2017: Kaks turtlit: turteltuvi ja kaelus-turteltuvi – aasta linnud 2017

TEKST RIHO MARJA JA THEA PERM Eesti Ornitoloogaühing valis 2017. aasta linnuks turteltuvi. Eestis elab kaht liiki turteltuvisid: kaelus-turteltuvi ja turteltuvi. Nende sulestiku peamine värvus...

EJ 1/2017: Aasta esimene juhatuse koosolek

Jaanuaris toimus juhatuse korraline koosolek väljasõiduistungina Läänemaal Martnas.Päeva esimesel poolel oli metssea õppejaht, mis oli mitme piirkonna esindajale üsna eksklusiivne. Põhjus ikka selles, et...

EJ5/2016: Jahikoerad Palmse mõisas

TEKST JAANUS VAIKSOO FOTO TOOMAS TUULMullu Palmses esimest korda korraldatud jahikoerapäev õnnestus üle ootuste hästi ja tõi kokku palju rahvast. See andis indu pidada jahikoerapäev...

EJ5/2016: Eesti metsade hoidja

TEKST ja FOTOD JAANUS VAIKSOOSel suvel tähistati legendaarse metsamehe Heino Tederi (1926–2007) 90. sünniaastapäeva.Heino Teder juhtis Eesti metsandust ministrina pea veerand sajandit. 1962. aastal sai...

EJ5/2016: Šaakal kinnitab kanda. Kuidas eristada teda lähedastest liikidest?

TEKST PEEP MÄNNIL2013. aastal kindlaks tehtud, kuid arvatavasti juba paar aastat varem Eestisse sisse rännanud šaakal on siin praeguseks tugevalt kanda kinnitanud ja oma leviala...

EJ5/2015: Metsloomade linnastumine

TEKST JAANUS VAIKSOOSelles pole midagi tavatut, kui linnamajade vahele eksib mõnikord põder või metskits, mõne majavundamendi alla seavad end sisse rebased, kährikud või nugised ja...

EJ 4/2016: Ära raiska toitu! (vaakumpakendamisest)

Erinevaid toiduaineid on mugav ja otstarbekas säilitada vaakumpakendatult. Enne jahihooaja kõrgaega räägivad sellest lähemalt Arke lihatööstuse tehnoloog ja Võrumaa jahimees Raul Soome ning Vaakumipoe esindaja ja Virumaa...

EJ 4/2016: Kolm kuuma päeva − Eesti jahimeeste XXXVI kokkutulek Võrumaal

TEKST JAANUS VAIKSOOFOTOD: Facebookis (piltide vaatamiseks ei pea kasutaja olema)Sellesuvise jahimeeste kokkutuleku viimasel päeval jõe kaldale rajatud Võhandu puhkekeskuse avaral laagriplatsil ringi jalutades kütab päike...

EJ 4/2016: Metssiga – kas lindude kiskja või raipesööja?

Milline on metsea mõju metsisele ja teistele kaitsealustele maaspesitsevatele linnuliikidele?TEKST RAGNE OJA, HARRI VALDMANN, URMAS SAARMA, Tartu ülikooli terioloogia õppetoolEelmises ajakirjas Eesti Jahimees seadsid...

EJ 4/2016: Kaelustuvi jaht

TEKST GEDIMINAS JÜRJO Kaelustuvi (Columba palumbus) ehk meigas, kuusetuvi, uurlup, kuutaja, ütt. Meie metsades elav jahilind on suuruselt natukene suurem kui piilpart, aga oluliselt...

EJ 4/2016: Ulukiasurkondade seisundist ja küttimisest 2016. aastal

Aruande põhjal kokkuvõtte koostanud RAUNO VEEROJAJaanipäevaks valmis järjekordne ulukiseire koondaruanne “Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2016”. Aruandes on võetud kokku viimasel aastal eri jahiulukiliikide kohta...

EJ3/2016: Matsalu linnuriigi kaitsest

TEKST HEINO KASESALU 80 aastat tagasi tehti esimene katse võtta kaitse alla Matsalu laht – unikaalne lindude pesitsusala Eestis. Ehkki see tolleaegsete mõjukate ringkondade vastuseisu tõttu...

EJ3/2016: Jahikoerte erinäitus Säreveres

TEKST JA FOTOD JAANUS VAIKSOO 14. mail korraldas Eesti Jahikoerte Tõuühing Järvamaal Säreveres jahikoerte sertifikaadiõigusega erinäituse.Eesti jahimees hindab üha enam head jahikoera. Need, kes on...

EJ3/2016: Mati Kaal 70

TEKST JAANUS VAIKSOO Ajakirja Eesti Jahimees eelkäija – ajaleht Jahimees – hakkas regulaarselt ilmuma 1992. aastal. Sellest aastast peale on toimkonna töös osalenud ka Tallinna loomaaia direktor...

EJ3/2016: Metssea mõjust metsisele – katsed tehispesadega

TEKST  PEEP MÄNNIL, RAUNO VEEROJA, KAUR eluslooduseosakondAjakirja eelmises numbris (EJ nr 2 2016) kirjutas Ragne Oja metssea kisklusest ja tema negatiivsest mõjust metsisele. Teades ka...

Eesti Jahimees juubilarid

Ajakirja toimetus vabandab väljajäänud juubilaride eest ja edastab parimad õnnitlused kodulehe vahendusel!Rahnoja Jahiselts õnnitleb Urmas Väinola 65Võrumaa Jahimeeste SeltsAarne Truu 55Üllar Mark 55Aivo Troska...

Ilmus ajakiri 3/2016

Ajakirja Eesti Jahimees kolmas number tuli värskelt trükist. Väikese apsaka tõttu korjati kojukandesse läinud numbrid tagasi ning postitatakse uuesti uue nädala alguses. Ajakirja üksiknumbrid on...

EJ2/2016: Jahitrofeedest koopiate tegemine

TEKST JA FOTOD ANDRES LILLEMÄEMiks on vaja teha jahitrofeedest koopiaid?Minu teada ei ole Eestis varem trofeedest koopiaid tehtud, mujal Euroopas on see aga täiesti...

EJ2/2016: Metssiga kui kiskja. Kas oht maaspesitsevatele lindudele?

TEKST RAGNE OJAMetssiga on väga laia toiduspektriga kõigesööja, kelle toiduobjektide hulka kuulub lühidalt öeldes kõik, millest jõud üle käib.Kuigi suurema osa toidust moodustavad taimed,...

EJ2/2016: Viimaste aastate edukaim hundijahihooaeg on lõppenud

TEKST PEEP MÄNNIL, KAUR eluslooduseosakonna juhtivspetsialistMöödunud hooajal kütiti 103 hunti, mis on viimase nelja aasta suurim näitaja. Üle saja hundi lasti viimati aastal 2011....

EJ2/2016: Mägra radadel

TEKST TIIT HUNTAasta looma hakati valima alates 2013. aastast. Esimene oli hallhunt, järgmine viiger ning kolmas metssiga. Tänavu on aasta loom mäger.Alates jaanuari lõpust...

EJ1/2016:Endrik Raun – Lümanda hirvekütt

Suvel 2013 peeti jahimeeste kokkutulekul Toosikannul Eesti esimesi meistrivõistlusi põdrapeibutamises, kus tuli kahekordseks võitjaks Endrik Raun. Mehe oskused vaimustasid pealtvaatajaid.Peibutamiskunst oli veel mõne aasta...

EJ1/2016: Kuidas kohaneda muutuva kliimaga?

Võimalikud kliimamuutused on pannud inimühiskonna olukorda, et peaaegu kõik riigid koostavad kliimapoliitika, kliimamuutustega kohanemise strateegia ja nende mõjude pehmendamise raamdokumente. Samuti sõlmitakse rahvusvahelisi kokkuleppeid.Valmimas...

EJ1/2016: Jahiseaduse ja jahieeskirja muudatuse kommentaare

Mullu muudeti jahiseaduse muutmise seadust, jahieeskirja ja jahiulukite seireandmete loetelu ning andmete kogumise korda.Sigade Aafrika katku leviku pidurdamise üks meede on vähendada kiiresti metssigade...

EJ1/2016: Aasta lind 2016 on rasvatihane

TEKST MARGUS OTS, Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu esimees ja rasvatihase aasta koordinaatorOrnitoloogiaühing valis 2016. aasta linnuks rasvatihase, ühe meie tuntumatest ja levinumatest lindudest, kelle toimetamisi...

Ajakiri 1/2016

Ajakiri Eesti Jahimees on trükis tulnud ja esimesed ristsõna vastusedki toimetusele saabunud. Kahjuks on gripilaine oma jälje jätnud ka kojukandele, kuid selle nädala jooksul...

EJ2015/6: Külarahva ja jahimeeste ühisjaht Õngus

Küllap mäletavad paljud jahimehed 1996. aasta kokkutulekut Hiiumaal Õngus: päikselised päevad, põnevad võistlused ja suur avar liivarand, kus eriti lastel oli tore vees supelda...

EJ2015/6: Mati Mõttus – vapilinnu nime väärt mees

Rohkem kui veerand sajandit Tartu jahindusklubi nõukogu juhtinud Mati Mõttus tähistas sel sügisel 70. sünnipäeva. Kogenud jahimees jagas mõtteid jahindusest ja jahipidamisest, mis kogunenud aastakümnete...

EJ2015/6: Kas jahimees võiks ka linnuharuldusi märgata?

Jahimeeste hulgas on ka kindlasti palju linnuvaatlejaid, kuigi seda vaatlusankeetidele kirja ei panda, on teada, et näiteks esimest siidhaigrut märkas Hiiumaa Puulaiu kanalil 2005....

EJ2015/6: Intervjuu FACE uue presidendiga

Euroopa jahimeeste katusorganisatsiooni FACE peaassambleel valiti uueks presidendiks Michl Ebner, kes on jahimees 1970. aastast. Poliitikuna on ta olnud neli ametiaega Itaalia parlamendi liige...

EJ2015/6: Räpina aianduskooli õppejaht

Juba pikemat aega kubiseb press Aafrika seakatku temaatikast (SAK). Et jahimeestele abi osutada ja anda oma tagasihoidlik panus katku ohjamiseks, sh tuvastada, kas konkreetses jahipiirkonnas...

EJ2015/6: Jahirahu maaletooja

Jõulukuu 18. päeval kuulutati Saaremaal Kuressaare lossis juba 23. korda välja jahirahu Eesti metsadesse. Ligi veerand sajandit kestnud traditsioon on jahimeeste jaoks muutunud jõulupühade lahutamatuks...

Ilmus ajakiri Eesti Jahimees 6/2015

8. detsembril tuli trükist jahimeeste ajakirja selle aasta viimane number.  Alates 6/2015, teeb kojukannet Omniva, kellel on probleeme, palume pöörduda:www.omniva.ee, info@omniva.ee, +372 661 6616Klienditeeninduskeskus teenindab...

EJ2015/5: Ulukitest hooliv metsaomanik

Ajakirjas Jahti nr 2/2015 ilmus Ere Grenforsi artikkel, kus ta kirjutab Soome uuest metsaseadusest, mis võimaldab metsakasvatuses arvestada ka ulukite vajadusi. Mõttearendused võiksid huvi pakkuda...

EJ2015/5: Et põder ka seakatkus püsima jääks

Masajas metssiga ja sigade Aafrika katk (SAK) on tänavu kõrgejalgse põdra selgelt enda varju jätnud. Sellel taustal ei tohi siiski põdrateema probleemseid tahke unustada. Põdra...

EJ2015/5: Sigade Aafrika katk ja lisasöötmine

Sigade Aafrika katku (SAK) levik mõjutab mitte ainult jahimehi, vaid ka lihakäitlejaid, kodusea- ja teraviljakasvatajaid. See on sügav majanduslik probleem, mis ohustab seakasvatust mitte ainult...

EJ 2015/5: Veikandi vorstikool – maitseained ja lisandid lihatoodetes

Üha enam saame kirju ja kõnesid sooviga õppida kodustes tingimustes ise vorsti ja sinki valmistama. Viimasel ajal on seakatku leviku tõttu tekkinud üha suurem vajadus...

EJ2015/5: Veel kord katkust

Üks katk käib mööda Eestit – sigade Aafrika katk! Katk on kole asi! Ega asjata peeta needust “katk sind võtku” üheks kõige krõbedamaks. Tappis ju...

Vigade parandus Toivo Suuroja artiklis „Veel kord katkust“ (EJ 5/2015)

Vigade parandus Eesti Jahimehe 5. numbris on eksitav lause. Toivo Suuroja artiklis „Veel kord katkust“ on autor kirjutanud (lk 22): „Jahiseaduse muudatusena võib nüüd jahil...

Ilmus ajakiri Eesti Jahimees 5/2015

Trükist jõudis ajakirja Eesti Jahimees september/oktoober number.  Sisukord:  5 Hinnata väikest6 Sügiskuine koosolek11 Looduse kriisiabi terioloogia sügiskoolis12 Aitab ainult koostöö14 Sigade Aafrika katk16 Vajalik teada18 Veel...

EJ2015/4: Marutaudirindel muutustega

Marutaudirindel muutustega TEKST ENEL NIIN, veterinaar- ja toiduamet Viimase kümne aasta jooksul teostatud üleriigilise metsloomade marutaudivastase vaktsineerimise abil saavutas Eesti vabariik 2013. aasta kevadel ametlikult marutaudivaba...

EJ2015/4: Kütid tulid koju kokku

Juba 35. korda kogunesid jahimehed üle Eesti pidama kokkutulekut, mis sedapuhku toimus 10.–12. juulini Kunda Lammasmäel. Küttide ja kalastajate muistse asulapaiga järgi on saanud...