Blanketid

Blanketid

Jahimehele  |  Välisriigi kodanikule (for foreign citizens)  |  Halduslepingu partnerile

Jahimehele

Taotlus Eesti kodaniku jahitunnistuse saamiseks, vahetamiseks ja pikendamiseks – Wordi fail välja printimiseks SIIT (kaks taotlust ühel lehel SIIT),  PDF-fail välja printimiseks SIIT (kaks taotlust ühel lehel SIIT) ja täidetav PDF-vorm SIIT (kaks taotlust ühel lehel SIIT).

Jahirelva ja laskemoona üleandmise vastuvõtmise akt kuni 1 ööpäevaks (ainult kandmiseks, mitte kasutamiseks!)

Jahirelva ja laskemoona üleandmise vastuvõtmise akt kuni 5 ööpäevaks (jahipidamiseks või sportvõistlustel osalemiseks)

Ühisjahist osavõtjate nimekiri (kuni 24 osalejat)

Ühisjahist osavõtjate nimekiri (kuni 63 osalejat)

Deklaratsioon uluki esmakontrolli kohta 

Koolituste tagasisideankeet

 Välisriigi kodanikule (for foreign citizens)

Taotlus välisriigi kodaniku jahitunnistuse, suuruluki laskekatse tunnistuse saamiseks ja jahipidamisõiguse tasu maksmiseks – Wordi fail välja printimiseks SIIT,  PDF-fail välja printimiseks SIIT ja täidetav PDF-vorm SIIT.

Application to get an Estonian hunting license and/or a big game shooting test for a foreign citizen 

Taotlus välisriigi kodaniku jahitunnistuse ja suuruluki laskekatse tunnistuse saamiseks (15-realise tabeliga) (PDF)

Halduslepingu partnerile

Jahidokumentide väljastamise aruanne (xls), (pdf)
Suuruluki laskekatse sooritamise protokoll (xls), (pdf)