Tänavu on jahimehed küttinud 330 metssiga

Tänavu on jahimehed küttinud 330 metssiga

1943
Foto: Flickr

Märtsi lõpu seisuga on jahimehed taudileviku piiramiseks küttinud 330 metssiga.

Endiselt on enim metssigu (130) kütitud Saaremaal, kus mullu levis seakatk laialdasemalt. Samuti on aktiivselt kütitud (72 isendit) Hiiumaal. Väga madal on küttimisaktiivsus Lõuna-Eestis – alla 10 isendi. Jõgevamaal pole aga kütitud ühtegi metssiga.

Hetkel veel uueks jahiaastaks (2018/2019) küttimismahte määratud ei ole, ent sigade Aafrika katku leviku piiramise eesmärgil võib jahieeskirja järgi metsseale pidada aasta ringi varitsus- või hiilimis- või ajujahti.

Seakatku leidude kaart. Allikas: Keskkonnaamet

Küttimismahtude täitmise jälgimist ja jahimeestele pandava ülesande ajakohastamist teostab Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaagentuuri, Keskkonnainspektsiooni ning Veterinaar- ja Toiduametiga. Metssigade küttimisandmete aruanded avaldatakse igakuiselt Keskkonnaameti kodulehel.

Veeburari lõpuga läbi saanud jahihooajal täitsid jahimehed metssigade küttimismahu. Üleriigilise küttimiskohustuse (7557 isendit) täitmisel võeti arvesse ka kõik jahimaalt leitud surnud või hukatud katkukahtlusega metssead, mis tegi lõplikuks küttimismahuks 7869 isendit.

Tabel: Keskkonnaamet