Seakasvatused täidavad bioohutuse nõudeid üha hoolsamalt

Seakasvatused täidavad bioohutuse nõudeid üha hoolsamalt

2013
Foto: Flickr

Veterinaar- ja Toiduamet kontrollis märtsis bioohutusnõuete täitmist kõikides Eestis registreeritud seapidamiskohtades.

Veterinaarametnikud kontrollisid kokku 194 seakasvatust, millest 143 kohas peeti sigu. Möödunud aasta juulis peeti sigu 191 farmis.

Tehti üheksa ettekirjutust, neist seitse ettekirjutust sigalat ümbritseva tarastuse parandamise vajaduse kohta. Üheksast puudustest on seitse tänaseks likvideeritud ja kaks likvideerimisel. Täna vastab nõuetele 99,3% seakasvatustest.

Veterinaar- ja Toiduameti loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kauba sõnul suhtuvad seakasvatajad bioohutusnõuete täitmisse täie tõsidusega. „Bioohutusnõuete täitmine ja teadlikkus nõuetest on tänu veterinaarametnike kontrollidele ja nõustamisele oluliselt paranenud. Seakatku oht Eestis püsib ja nõuab seakasvatajatelt järjepidevat hoolsust,“ ütles Kaup.

Veterinaarametnikud kontrollisid bioohutusmeetmete täitmist ja nende igapäevast rakendamist, näiteks kuidas toimub inimeste ja sõidukite pääs loomakasvatushoone alale, desobarjääride olemasolu ning sööda nõuetekohast säilitamist.

Kõik seakasvatamiseks kasutatavad hooned peavad olema registreeritud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA). Võimaliku taudipuhangu korral farmis on kompensatsiooni võimalik taotleda vaid nendel seakasvatajatel, kes on kõiki bioohutusnõudeid täitnud. Kokku kasvatati Eesti seakasvatustes märtsikuise kontrolli hetkel 278 744 siga.