SAKi uurimisgrupi esindaja kohtus jahimeestega

SAKi uurimisgrupi esindaja kohtus jahimeestega

1499
Jahimehi kaasava uuringu arutelu EJSi majas. Foto: EJS

12. juunil toimus Tallinnas EJSi majas erinevate jahiseltside esindajate kohtumine Maaülikooli esindaja Kerli Mõtusega.

Teadlasel oli soov kuulda tegevjahimeeste arvamusi ning ettepanekuid olemasolevate SAKi tõrjemeetmete kohta. Koos rahvusvahelise töörühmaga Saksamaalt Friedrich-Loeffler’i instituudist, viib Eesti Maaülikool samaaegselt Läti kolleegidega läbi arvamusuuringu Eesti jahimeeste seas.

Uuringu eesmärk on selgitada mida jahimehed arvavad olemasolevatest SAKi tõrjemeetmetest, kas nad aktsepteerivad kehtivaid SAKi tõrjemeetmeid ja missugused võiksid olla paremini toimivad tõrjemeetmed.

Lisaks soovitakse teada saada kui tõhus on hukkunud metssigadest teavitamine ja kas see saaks olla parem ning mis motiveerib jahimehi hukkunud metssigadest teavitama.

Uuringu läbiviimiseks moodustati neljas Eesti piirkonnas (Saaremaal, Ida-Virumaal, Lääne-Eestis ning Lõuna-Eestis) kaks fookusgruppi, kus 4-6 jahimeest arutavad nende küsimuste üle.
 
Sigade Aafrika katk (SAK) on suurt majanduslikku kahju põhjustav loomataud, mis ohustab jätkuvalt Eesti mets- ja kodusigade populatsiooni. Riiklike institutsioonide kõrval on jahimeestel väga oluline roll haiguse edukas tõrjumises ning seires. Just seepärast on oluline, et jahimehed on kaasatud haiguse tõrjeks vajalike meetmete planeerimisse.