Rakvere Jahindusklubi jaht Väike-Maarjas

Rakvere Jahindusklubi jaht Väike-Maarjas

1417
Fotod: EJS

26. novembril toimus traditsiooniline Rakvere Jahindusklubi jahipäev Gun&Shot jahiühistu eestvedamisel Väike-Maarja jahipiirkonnas. Jahiti väikeulukeid siledaraudsete jahirelvadega.

Jahijuhataja oli Heimar Lepiksoo, kes tutvustas jahiohutuse nõudeid ja liike, kellele jahti peetakse. Küttida oli lubatud rebaseid ja jäneseid. Heimar tänas kõiki, kes jahil osalema tulid ja ka soodsat jahiilma.

Tervitussõnad ütles EJS-i juhatuse liige ja Rakvere Jahindusklubi juhatuse esimees Raul Vahter. Vahter rõhutas, et ulukite loenduste tegemine ja andmete esitamine on ülioluline. „Need on meie kohustused ja need peavad olema täidetud. Samuti peame vajadusel suutma tõestada, et oleme andmed esitanud. Metssea ja metskitse küttimismahud on numbrid, mis tuleb maakonnas täis küttida. Peame jälgima, et maakonna küttimismaht oleks täidetud, siis on kevadises jahindusnõukogus lihtsam meie sotsiaalpartneritega läbi rääkida,“ selgitas Vahter.

EJS-i tegevjuht Tõnis Korts tõi tervitused katusorganisatsioonist ja tänas Lääne-Virumaa jahimehi jahipiirkondade kasutuslubade protsessi eeskujuliku läbiviimise eest. 

Jahipäev oli huvitav. Rebase ja jänese jälgi oli palju ja tundus, et Väike-Maarja kandis on nende väikeulukite populatsioonid väga heas seisus. Samuti nähti hulgaliselt ilvese jälgi, kelle populatsioon on tugevasti kosunud. Ilveseid on kohatud inimeste poolt ja nad on tavalised külalised rajakaamerate  ekraanidel.

Jahil tehti kaks aju. Jahil osales neli hagijat: kolm Eesti hagijat ja üks Soome hagijas.

Ajude vahel pakuti lõunasuppi Gun&Shoti lasketiirus. Heimar Lepiksoo tutvustas oma ühistu lasketiiru ja laskekatsete läbiviimist, samuti tiiru arenguplaane ja mida kavatsetakse juurde rajada (näiteks ründava karu harjutusvõimalust).

Tabati üks valgejänes ja kolm halljänest. Jahikuningaks valiti Mati Toming, kellele see oli elus esimene valgejänes ja selle jahirelvaga kütitud esimene loom. Õnnelik kütt rääkis ulukite austamisel kuidas see küttimisprotsess toimus. Sama tegid ka teised kütid Veiko Koskin, kellele see oli samuti esimene kütitud jänes ning Tarmo Roots ja Sergei Baranov.

Rakvere Jahindusklubi tegevjuhi Jaan Villaku sõnul oli see klubi esimene ühine väikeulukijaht. Ta tänas kõiki kütte ja soovis kivi kotti ja ilusat talve jätku. Ta lootis, et selline ühise jahi traditsioon jätkub ka edaspidi ja et osalejaid jaguks.

Jahiühistu Gun&Shot esimees Heimar Lepiksoo tänas kõiki jahimehi ja palus seltskonna sooja jahimajja, kus oli kaetud lauad.