Läänemaa Jahindusnõukogu

Läänemaa Jahindusnõukogu

1287

Teisipäeval 22.02.2022 toimus laiendatud Läänemaa Jahindusnõukogu koosolek kus osalesid kõik Läänemaa jahiseltsid kes olid esitanud oma taotlused Jahipiirkondade kasutusõiguse lepingute pikendamiseks. Kohal oli 14 jahipiirkonna esindajat: Martna, Haapsalu, Kullamaa, Luiste, Riguldi, Noarootsi, Vormsi, Kasari, Palivere, Taebla, Massu, Linnamäe, Tuudi ja Vatla. 12 jahipiirkonda kellel oli sõlmitud lepinguid eramaaomanikega 50% ja pluss said JN kooskõlastuse. Samal alusel jäi rahuldamata kahe jahipiirkonna, Vormsi ja Riguldi (Nõva JKS) pikendamistaotlus. Uus võimalus avaneb käesoleva aasta Mais toimuval Jahindusnõukogu koosolekul.

JAGA