Kütitud on 7540 metssiga (01.10. seisuga)

Kütitud on 7540 metssiga (01.10. seisuga)

3125
Foto: pixabay.com

Keskkonnaameti andmetel on 1. oktoobri seisuga kütitud 7540 metssiga e 41% keskkonnaagentuuri tehtud küttimisettepanekust (18 272). See tähendab seda, et kuu ajaga kütiti 880 metssiga. 

Enim metssigu on kütitud Saaremaal 2088, mis moodustab 47% maakonnale seatud küttimislimiidist. Vähim metssigu on kütitud Valgamaal (46). 

Protsentuaalselt on enim mahust täitnud Järvamaa (57%), limiidist 350 on kütitud 200 metssiga. Kui arvestada juurde surnult leitud ja maetud metssead, siis Järvamaal on täidetud 80% etteantud mahust. Protsentuaalselt vähim kohustuse mahust on täitnud Viljandimaa (29%). 

Enim on metssigu surnult leitud ja maetud Tartumaal – 116. 

Alates esimesest oktoobrist on lubatud ajujaht ja jaht koertega, mis võimaldab jahimeestelt sigade Aafrika katkuga võitlemiseks efektiivsemalt metssigu küttida! 


Metssigade küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil 

JAGA