Kokkuvõte vahepeal Kehra koolis toimunust

Kokkuvõte vahepeal Kehra koolis toimunust

1334
Jahindustunnis tutvuti selle aasta looma, kopraga. Fotod: Andres Üprus

Eelmise nädala tundides vaatasime õpilastega läbi jahinduses olulisemad teemad, nagu ulukite loendus ja seire ning ulukikahjustused.

Arutasime läbi erinevad metoodikad ulukite võimalikult täpsete loendustulemuste saamiseks. Kuna küttimislimiitide aluseks on just loendus, on väga oluline, et võimalikult palju oleks täidetud vaatlusankeete ja käidud läbi korralikult ulukiloendusruudud. Ulukiloendusruudu läbiviimise kohta vaatasime ka õppefilmi.

Samuti rääkisime ulukikahjustustest. Õpilased said teada milliseid kahjustusi erinevad ulukid tekitavad. Põdrad tekitavad probleeme peamiselt männinoorendikes, kitsed kuusekultuurides ning kobras võib vee ülepaisutamisega hävitada hektarite viisi metsa. Metssead ja hanelised on nuhtluseks põllumeestele. Saarmas ja mink võivad paksu pahandust tekitada kalakasvandustes.

Kooli lähedale pandi üles ka rajakaamera.

Pikalt sai arutletud suurkiskjate tekitatud probleemide ja koduloomade murdmiste üle, mis on eriti viimasel ajal ka palju meediakajastust leidnud. 

Sellel nädalal panime üles kooli rajakaamera, viisime vilja ja panime ka soolakuubiku. Kuna maas oli korralik lumekiht, saime ka metsloomade jälgi vaadata ja kuna jälgede teema oli varasemates tundides juba läbi vaadatud, oli hea võimalus teadmisi kontrollida. Kitsede ja rebase jäljed tunti ilusasti ära.

Teine selle nädala teema oli selle aasta loom – kobras. Kopra tegemistel peatusime pikemalt. Võimalus oli ka topisega tutvuda. Jutuks tulid aga ka teised poolveelised loomad. Poolveeliste loomade äratundmiseks ja nende elutegevusega tutvumiseks vaatasime ka õppefilmi.

Andres Üprus