Jahimehed on küttinud 36 hunti

Jahimehed on küttinud 36 hunti

1327
Foto: Amanda Richard/Flickr

Sel jahihooajal on jahimehed küttinud 36 hunti. Keskkonnaamet kehtestas sel jahihooajal küttimismahuks 82 isendit.

12. veebruari seisuga on kütitud Raplamaal 10, Järvamaal 7 ja Pärnumaal 6 hunti. Ida-Virumaal on kütitud 4, Lääne-Virumaal, Põlva- ja Võrumaal 2 isendit ning Harju-, Jõgeva- ja Tartumaal 1 isend.

Lumikatte tulekuga on kütitud 4 isendit. 

Tabel: Keskkonnaamet

Kahjustuste paremaks ohjamiseks korraldatakse huntide küttimist juba teist aastat suurematel, sageli mitme maakonna piiresse jäävatel ohjamisaladel. Kokku on selliseid alasid üle Eesti 20. Küttimismahtusid korrigeeritakse jahiaja jooksul seireandmete ja kiskjakahjustuste järgi.

Hundijahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist kuni 28. veebruarini.

JAGA