Ilmus Eesti Jahimees 6/2018

Ilmus Eesti Jahimees 6/2018

3075

Selle aasta viimane ajakiri Eesti Jahimees toob lugejateni värvika loo põhjamaa naabrite juurest, kus peetakse elamusterohket ja aktiivset jahti mingile.

Tänavusel Eesti Vabariigi 100. sünniaastal teeb Eesti Maaülikooli dotsent Tiit Randveer ülevaate meie hirvlaste sõrakäigust EV algusest tänaseni. Samuti saab värskest numbrist lugeda uudiseid šaakalist.

Jaht ja ulukitega seotud eetika taandub väga üldisele ja lihtsale elueetika põhimõttele. Euroopa kultuuriruumis sõnastas selle Albert Schweitzer: „Aukartus elu ees“. Suhtumisest ulukitesse kirjutab Tallinna loomaaia juhataja Tiit Maran.

Kui tuleb kõne alla aga pliid sisaldav laskemoon, siis hakatakse kohe vastandama selle pooldajaid ja vastaseid. Võetakse lausa seisukoht, et tegemist on jahindusvastase propagandaga. Pliimoonavastased pole sugugi jahinduse vastu, vaid soovivad muuta jahindust paremaks nii inimesele, loomadele kui ka keskkonnale. Pliimoona mõjudest kirjutab nii veterinaararst kui ka jahimees.

SISUKORD

6 Kütitud ulukite esmatöötluskohtade rajamine
18 Intervjuu FACE uue presidendiga
20 Mingijaht Villinki saarel
24 Fotokonkurss „100 aastat jahindust“
26 Meie hirvlaste sõrakäigust Eesti Vabariigi algusest tänaseni
32 HIRV – saarte uhkus ja nuhtlus
34 Kullamaa jahi- ja kalameeste selts 50
38 Värskeid šaakaliuudiseid Euroopast
42 Suhtumisest ulukitesse: õiged ja valed, head ja pahad
46 Muhu Heinart
50 Jahimehe köök
54 Laskmine
56 Plii jahimoonas: päritolu, kasutus ja mõju tervisele
61 Pliikuul tapab topelt
64 Jahinduse infosüsteemid
68 Kopraküti kogemusi
70 Friedrich Engels ja jaht
75 Riigikaitse ja jahi ühisosa