Intervjuu FACE uue presidendiga

Intervjuu FACE uue presidendiga

1725
FACE president Torbjörn Larsson. Foto: erakogu

TEKST LINDA DOMBROVSKA, FACE Baltikumi asepresident

Septembri algul valiti Euroopa jahinduse katuseorganisatsioonile FACE uus president Torbjörn Larsson.

Mis on FACE ja miks me seda vajame?

FACE on seitsme miljoni Euroopa jahimehe kõrvad, silmad ja hääl. FACE on aktiivne ja lugupeetud organisatsioon Brüsseli poliitiliste jõudude kõrval. Tegeleme näiteks looduskaitse, linnujahi, suurulukite majandamise, tulirelva ja laskemoona ning loomatervishoiu küsimustega.

FACE-ta ei oleks Euroopa Liidu (EL) poliitikas arvestatud jahimeeste vajadusi sel määral nagu praegu ja jahimehed oleks tõenäoliselt takerdunud bürokraatiasse ning määrustesse. Euroopas tegutseb mitu hästi rahastatud jahindusvastast huvirühma, kes meid survestavad. FACE peamine roll on tagada EL-is ja rahvusvahelises õigusaktides igale riigile võimalikult palju vabadust, et elusloodust saaks hallata kooskõlas riiklike traditsioonidega. Me järgime lähimuspõhimõtet. Seega on FACE Euroopa jahimeestele väga kasulik.

Miks peaks Baltikumi jahimees olema esindatud FACE-s?

Brüsselis langetatakse olulisi otsuseid. Kuidas saavad Baltikumi jahimehed mõjutada otsuseid, mis neid puudutavad? Kõige parem on teha seda üheskoos Euroopa teiste jahindusorganisatsioonidega. FACE esindab seitset miljonit jahimeest ja on suuruselt võrdne Euroopa keskmise riigiga. Aktiivne koostöö on ainus viis, kuidas Euroopa jahimehed saavad jätkusuutlikult oma hobi ja kirge praegustele ning tulevatele põlvedele edasi kanda. Kui meie ei suuda teha koostööd, siis tugevdab see vastaseid. Me kõik teame, kes on meie vastased, ja mida nad proovivad saavutada EL-i uute piirangutega. Jahivastased rühmad töötavad järeleandmatult, neid ei takista piirid ja nad on hästi rahastatud. Neil on miljoneid eurosid, et teha kampaaniaid. Neil on palju lobitöötajaid Brüsselis, kellest 30–40 inimest töötab aktiivselt jahinduse vastu.

Jahimehed peavad hoidma ühte, et seista ohtudele vastu. Baltimaade ühendused on panustanud FACE töösse poliitilisel ja tehnilisel tasandil, kujundades nõnda nii FACE kui ka Euroopa poliitikat, et see vastaks Balti riikide vajadustele. Teisi jahindusorganisatsioone on toetatud teadmiste ja kogemustega. Baltimaade jahiühendused saavad aga ka teistelt Euroopa jahiorganisatsioonidelt teadmisi, abi ning kogemusi. See iseenesest on juba suur eelis.

Mida kavatsete uue presidendina kõigepealt teha?

Esimese asjana tahan vaadata koos liikmetega üle, mida saab FACE pakkuda seitsmele miljonile Euroopa jahimehele ja kuidas saame tagada, et meie eesmärgid ning ülesanded oleks järgitavad ja hinnatavad. Edu saavutamiseks toetuvad liikmed Brüsseli tugevale kabinetile. Uue juhatuse esimesi otsuseid oli tagada Brüsseli esinduse pikaajaline stabiilsus ja tõhusus. Jahipiirkondade koostöö ja solidaarsus on Euroopa ainulaadsete jahikultuuride säilitamiseks ning edendamiseks väga vajalik. Sel viisil õpime rohkem nii üksteiselt kui ka üksteise kohta. Ma soovin külastada või pigem uuesti külastada kõiki jahipiirkondi Euroopas, et saada neist rohkem teada. Kutsun kõiki ka oma kodumaale.

Mida saab iga jahimees ühise tuleviku jaoks ära teha?

Liituge oma riikliku jahindusorganisatsiooniga, mida esindab FACE. Nii saab kõige paremini kindlustada jahipidamise tulevikku praegustele ja järgmistele põlvkondadele. Samuti küsige oma jahikaaslastelt, kas nad on riikliku jahiühenduse liikmed. Kui mitte, siis julgustage neid liituma. Jahiühendusega liituv iga jahimees muudab meid ühendusena tugevamaks. Ühtlasi on oluline värvata jahindusse uusi inimesi, eriti noori. Tegutsedes pidage alati silmas, et te esindate kõiki jahimehi laiemale ühiskonnale, kelle toetust vajame, et jätkata oma tegevust ka tulevikus.

Teistega võrreldes on Baltimaad väike piirkond, aga meil on tugevad jahitraditsioonid. Milline on
teie sõnum meie jahiühendustele? Mida te meilt ootate?

Baltimaade ühendus võib küll koondada FACE-s Euroopa väiksemaid alasid, aga see on piirkond, mis on alati silma paistnud aktiivsuse, mõju ja juhtimisvõimega. Me ei oota Baltimaadelt muud, kui et jätkake unikaalse jahikultuuri edendamist ning olge esindatud ja aktiivsed aruteludes, mis puudutavad Euroopa jahindust, ulukimajandamist ja maapiirkondi.

Millised on teie eesmärgid FACE presidendina?

Presidendina kavatsen läbipaistvalt ja avatud dialoogiga teha tihedamat koostööd riiklike jahindusorganisatsioonidega igas piirkonnas, et saaksime paremini esindada oma liikmeid – iga
üksikut jahimeest.