EJSis arutati jahikindlustuse teemadel

EJSis arutati jahikindlustuse teemadel

1539
Fotol paremalt vasakule: kindlustusekspert Tarmo Lääne, Margus Puust ja Tõnis Korts.

16. detsembril toimus EJS-is jahiohutuse aasta raames kindlustusteemaline nõupidamine.

Külla oli kutsutud kindlustusekspert Tarmo Lääne, kes tutvustas jahimeestele kindlustusühistute ideed. Arutati, kas ka jahimeestel võiks olla huvisid kindlustusühistute osas. EJSi president Margus Puust ja tegevjuht Tõnis Korts selgitasid jahimeeste võimalikke huvisid oma tegevuse ja vahendite kindlustamisel. 

Vabariigi Valitsus on 3.12.2018 algatanud eelnõu „Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus 769 SE”. Ekspert selgitas, et Eesti taolise väikeriigi enesemääramisõiguse säilimise ja rahvusvahelise konkurentsivõime huvides on äärmiselt oluline luua kodanikele tingimused osalemiseks klient – omanikena kindlustusteenuseid pakkuvates kindlustusühistutes. Praeguses majandussituatsioonis on kodanikel võimalus tarbida kindlustusteenuseid, kuid ei ole võimalust kuuluda kindlustusettevõtte omanikeringi ning saada seeläbi osa omanikutulust ja kaasa rääkida kindlustusettevõtte arendustegevuses. 

Nii näiteks 2016. aastal oli kindlustusühistute turuosa Euroopa kahjukindlustuse turul 41,4% ja elukindlustuse turul 24,4%. Enne II maailmasõda oli Eesti Vabariigis kindlustusühistute turuosa 40%.

Seetõttu on olemas taotlus taastada Eesti Vabariigi seadusandluses võimalus pakkuda kindlustusteenuseid tulundusühistu ehk kindlustusühistu ettevõtluse vormis.

Otsustati, et teemaga võiks edasi minna ja esmalt tutvustatakse ideed juhatuse liikmetele  neljapäeval toimuval juhatuse korralisel koosolekul. Juhatus arutab ja otsustab, kas ja kuidas edasi.